116-сабақ. Құрама есептер

Мен екі амалдан тұратын есептерге талдау жасап, оларды шығаруды үйренемін.

Алматыға саяхат

  • 17 Б
  • 53 А
  • 14 М
  • 8 Ы
  • 1 Ш
  • 30 Ұ
  • 80 Қ
  • 34 Л

15 – 3 · 5 + 7 · 2 = 

24 : 4 · 5 + 50 =  

4 · 9 – 3 · 2 · 1 = 

27 : (12 : 4) + 32 : 4 = 

7 · 4 + 20 : 2 – 6 · 5 = 

47 + (12 + 6) : 3 = 

45 : 9 · 5 + 18 : 2 = 

24 : (2 + 6) – 14 : 7 = 

Аспалы жолмен жүретін бір кабинаға 8 адам сыяды. Серуенге 24 бала, олардан 3 есе кем ересек адамдар келді.

24 : 3 =

24 : 8 =

24 – 24 : 3 =

24 + 24 : 3 =

(24 + 24 : 3) : 8 =

а) «Медеу» мұзайдынына 9 бала келді, бұл ересек адамдарға қарағанда 3 есе артық. Мұзайдынға неше ересек адам келді?

  Шешуі   =  

Жауапересек адам.

ә) Мұзайдынға 9 бала, ал олардан 3 есе артық ересек адамдар келді. Мұзайдынға барлығы неше адам келді?

Шешуі:   =  

Жауапересек адам.

б) Автобусқа 24 бала, балалардан 3 есе кем мұғалімдер, ал мұғалімдерге қарағанда 2 есе кем ата-аналар отырды. Автобусқа неше ата-ана отырды?

Шешуі:   = мұғалім. 

                  ата-ана

Жауабы: автобусқа ата-ана отырды.

   

Жауабы.

  

х + 7 · 4 = 40
      
      
    
        
    

6 · 3 + х = 72
      
      
    
        
   

х – 32 : 4 = 50
      
      
   
        
   

80 – х = 9 · 5
      
      
   
        
   

12 + х = 5 · 8
      
      
   
       
   

х + 2 · 6 = 94
      
      
    
        
   

28 : 4 + 27 : 3 = 

(8 + 19 ) : 3 – 32 : 4 = 

21 : 7 + (42 – 14) : 4 =  

(17 + 13) : 6 = 

Өтінемін күте тұрыңыз