II тоқсанның қорытындысы бойынша тест

1. MS Excel программасы:

 • кестелік процессор
 • мәтіндік редактор
 • графикалық редактор
 • мәліметтер қоры

3. Электрондық кесте – ...

 • латын әліпбиі әріптерімен аталған жолдар мен нөмірленген бағандар жиынтығы
 • нөмірленген жолдар мен латын әліпбиі әріптерімен аталған бағандар жиынтығы
 • нөмірленген жолдар мен бағандар жиынтығы
 • пайдаланушы өз еркімен атау берген жолдар мен бағандар жиынтығы

5. Excel программасындағы өңдеу нысаны қалай аталады?

 • Кітап
 • Мәтін
 • Кесте
 • Парақ

7. Excel программасы файлының кеңейтілімі қандай болады?

 • .doc
 • .xlsx
 • .txt
 • .pptx

9. Excel программасындағы «жұмыс парағы» ұяшығының мекенжайы неден құралады?

 • баған атауынан
 • баған нөмірінен
 • баған атауынан және жол нөмірінен
 • жол нөмірінен

11. Excel программасында ұяшықтағы мәліметтерді қалай жоюға болады?

 • ұяшықты бөлектеу және <Ctrl>-ді басу арқылы
 • ұяшықты ерекшелеп, пернетақтадағы <Del> пернесін басу арқылы
 • ұяшықты бөлектеу, тінтуірдің сол жақ батырмасын басу
 • ұяшықты бөлектеу және «Көрініс – Кәдімгі» пәрменін орындау арқылы

13. Excel программасындағы жұмыс парағында жолдар атауы ... белгіленеді.

 • еркін түрде пайдаланушы тарапынан
 • орыс әліпбиі әріптерімен
 • латын әліпбиі әріптерімен
 • сандармен нөмірленіп

15. Excel программасындағы кесте деректерінің қайсысы негізгі деп аталады?

 • басқа ұяшықтар бойынша анықтауға болмайтын деректер
 • басқа ұяшықтар бойынша анықтауға болатын деректер
 • туынды деректер
 • электрондық кестенің барлық деректері

17. Excel программасының жұмыс парағындағы бағанның дұрыс белгіленуі ...

 • AB
 • A12
 • 21
 • FAS

19. Excel программасындағы ұяшықтың дұрыс мекенжайын көрсетіңдер.

 • B1
 • «A10000
 • #A10
 • И99

21. Excel ұяшықтарына пішімдеудің қандай түрін қолдануға болады?

 • безендіру мен бояу
 • мәтінді туралау және қаріп пішімі
 • деректер типі, ені және биіктігі
 • нұсқалардың бәрі дұрыс

23. Берілген формулалар арасынан электрондық кестеге арналған формуланы тап:

 • A3B8 + 12
 • =A3*B8+12
 • А1=A3*B8+12
 • A3*B8+12

25. MS Excel-де А10:А20 диапазонындағы сандардың қосындысын табу формуласын көрсетіңдер:

 • СУММ(А10:А20)
 • СУММ(А10;А20)
 • СУММА(А10:А20)
 • СУММ(А10+А20)

27. MS Excel-де формула қандай белгімен басталады?

 • + таңбасынан
 • ! таңбасынан
 • $ таңбасынан
 • = таңбасынан

29. MS Excel-де А1, А23 және В4 ұяшықтарындағы ең кіші мәнді табу үшін қолданылатын формула қандай?

 • МИН(А1;А23;В4)
 • МИН(А1;А23:В4)
 • МИН(А1:А23:В4)
 • МИН(А1-А23;В4)

2. Microsoft Excel – …

 • кодтық кестені өңдеуге арналған қолданбалы программа
 • кесте түріндегі мәліметтерді өңдеу процесінде компьютердің торкөздерін басқаратын құрылғы
 • Microsoft Office кестесі қосымшаларының құрамына енетін электрондық кестелермен жұмыс істеу программасы
 • компьютердің қор көздерін басқаратын жүйелік программа

4. Excel программасын қандай команда көмегімен іске қосуға болады?

 • Бастау – Программалар – Microsoft Office – Microsoft Excel
 • Бастау – Программалар – Стандартты
 • Программалар – Microsoft Office – Microsoft Excel
 • Бастау – Программалар – Windows каталогы

6. Excel программасында жаңа кітап жасау үшін не істеу керек?

 • «Файл» мәзіріндегі «Жаңа» командасын орындау
 • Құралдар үстелінде «Қайтару» батырмасын басу
 • «Файл» мәзіріндегі «Ашу» командасын орындау
 • Құралдар үстелінде «Ашу» батырмасын басу

8. Excel программасындағы кестенің ең кіші элементі.

 • Ұяшық
 • Өрнек
 • Кітап
 • Дұрыс жауабы жоқ

10. Excel программасы кестесіндегі белсенді ұяшық – ...

 • пәрменді жазуға арналған ұяшық
 • енгізу пәрмені орындалатын ұяшықтың атауын қамтитын өрнегі бар ұяшық
 • тәуелді ұяшық мәліметтеріне сілтеме бар өрнек
 • ерекшеленген ұяшық

12. Excel программасында ұяшыққа мәліметтерді енгізу аяқталған кездегі дұрыс әрекетті атап көрсетіңіз.

 • <Enter> пернесін басу
 • Өрнектер үстелінің «Болдырмау» батырмасын басу
 • <End> пернесін басу
 • <Space> пернесін басу

14. Excel программасындағы ұяшыққа ақпаратты енгізбестен бұрын ... қажет.

 • ұяшықты белсенді ету
 • жаңа ұяшықты әзірлеу
 • тінтуірдің оң жақ батырмасын шертіп, «Контекстік мәзірді» шақыру
 • <Del> пернесін басу

16. Excel программасындағы жұмыс парағында бағандар атауы ... белгіленеді.

 • еркін түрде пайдаланушы тарапынан
 • орыс әліпбиі әріптерімен
 • латын әліпбиі әріптерімен
 • сандармен нөмірленіп

18. Excel программасы кестесі деректерінің қайсысы туынды деп аталады?

 • басқа ұяшықтар бойынша анықтауға болмайтын деректер
 • басқа ұяшықтар бойынша анықтауға болатын деректер
 • негізгі деректер
 • электрондық кестенің барлық деректері туынды болып табылады

20. Excel программасының жұмыс парағындағы жолдың дұрыс белгіленуі ...

 • A1
 • 18
 • 21A
 • DD

22. Excel программасындағы ұяшыққа қандай деректерді енгізуге болады?

 • Сан
 • Мәтін
 • Өрнек
 • Аталғандардың бәрін

24. Excel программасы кестесін автоматты біртекті деректермен толтыру үшін қандай командаларды орындау қажет?

 • Өңдеу – Толтыру – Прогрессия
 • Көрініс – Толтыру – Прогрессия
 • Пішім – Толтыру – Прогрессия
 • Құралдар – Автоматты толтыру

26. Ms Excel-де А11:А23 ұяшық диапазонындағы ең үлкен мәнді табу үшін формуланың қайсысын қолдану керек?

 • МАКС(А11:А23)
 • МАКС(А11;А23)
 • МАКС(А11-А23)
 • МАКС{А11:А23}

28. MS Excel-де ұяшықтың абсолютті адресін көрсету үшін қолданылатын таңба:

 • x
 • &
 • *$
 • @
Өтінемін күте тұрыңыз