Бірөлшемді массивтер. Практикалық жұмыс

► Бірөлшемді массивтерді пайдаланып қандай есептер шешуге болады?

Бір өлшемді массив

Ойлан

♦ Бір өлшемді массивтерді қалай қолдануға болады?

♦ Физикалық тәжірибелердің деректерін бірөлшемді массивтер көмегімен қалай өңдеуге болады?

Математикада компьютер көмегімен санды тізбектерді өңдеуде бірөлшемді массивтер жиі қолданылады. Массив көмегімен санды тізбектерді компьютер жадына сақтап, қалаған уақытта тізбекті программалау көмегімен өңдеп және зерттей аламыз. Әсіресе физикалық тәжірибе нәтижелерін компьютер көмегімен өңдеуде бірөлшемді массивтерді қолдану өте ыңғайлы. Компьютер көмегімен қандай да бір тізбектелген санды, мәтіндік және т.б. біртипті деректер ауқымын кез келген массивтер көмегімен өңдеу тиімді болып саналады. Осыған орай бірнеше тапсырмаларды практикалық тұрғыдан орындауды қарастырайық.

1-практикалық тапсырма

Сандық тізбекті зерттеу (математика).

 a1, a2, . . .,an-1, an сандар тізбегі берілген (n < 105) және (0< bi< 103).

Осы тізбекте төмендегі зерттеулерді жүргіз:
​а) тізбектегі жұп сандардың санын анықтау;
​ә) тізбектегі жай сандардың санын анықтау;
​б) тізбектің арифметикалық ортасын және мәні арифметикалық ортадан кіші тізбек мүшелерін экранға шығар.

-1-

Тапсырманы орындау барысы: Математикалық тізбекті бірөлшемді массивке оқытуда деректерді [2...1000] арасындағы кездейсоқ сандар операторы Randint көмегімен енгіземіз.

Тізбекті зерттеу барысында программада төмендегі шарттарды орындауды қарастыр:

-2-

Тізбектегі жұп сандарды анықтау: ai% 2 = 0 шартын тексеру.

Тізбектегі жай сандарды анықтау: тізбек мүшесі ai-ді 2 ...аралығындағы сандарға бөлу арқылы бөлгіштерінің санын анықтау. Егер бөлгіштер саны нөлге тең болса, онда бұл сан жай сан шартын орындайды.

-3-

Тізбектің арифметикалық ортасынан кіші сандарды анықтау: шартын орындаған тізбек мүшелерін экранға шығарамыз.

2- практикалық тапсырма

Бірқалыпты түзу сызықты қозғалыста жүрілген жолдың уақытқа тәуелділігін зерттеу (физикалық практикум).

Суы бар шыны түтікшені ішінде ауасы бар доп түтіктің жоғарғы жағына көтерілгенше тігінен ұстап тұр. Ең жоғарғы нүктесіне жеткенде түтікті 1800-қа бұрып, секунд өлшеуішпен уақытты өлшеу керек (1-сурет). Сызғыш көмегімен түтіктің жартысын, үштен бірін, төрттен бірін, бестен бірін анықтап алып, осы жолдарда доптың жүру уақытын тіркеу керек (1-кесте).

2-сурет.

1-кесте. Тәжірибе деректері

Жолдың
​бөлігі

Жол

s, м

Жүру
​уақыты
​t, с

Жылдамдығы

v, м/с

1

1

0,6

18

0,033

2

1/2

0,30

9,2

0,0326

3

1/3

0,20

6,1

0,0327

4

1/4

0,15

6,1

0,0337

5

1/5

0,12

3,68

0,0326

Ойыңды тұжырымда

Топтық жұмыс

Бірөлшемді массивтерді математика мен физикада қолданылуына арналған практикалық тапсырмаларға талдау жасаңдар. Қолдану-дағы тиімділіктері қандай?

Жұптық жұмыс

Математика, физика, химия, биология және географияда біртипті деректерді өңдеуге арналған практикалық тапсырманы жоспарлаңдар.

Жеке жұмыс

Досыңа хат. Практикалық тапсырмалардың программалау тілінде жобасын құрудың маңызы жайлы досыңмен ой бөлісу үшін хат жаз.

Өтінемін күте тұрыңыз