Көптаңбалы сандармен арифметикалық амалдар орындау

6-сабақ

   Көптаңбалы сандарды каль­кулятордың көмегімен қосуды және азайтуды үйренесің.

Көптаңбалы сандарды қосу және азайту

   14 000 – 6 000 =  

   92 000 – 8 000 =  

   253 457 – 400 – 50 – 7 = 

   405 000 + 80 000 + 700 =  

   789 000 – 80 000 – 9 000 =  

   100 000 + 20 000 + 800 + 30 =  

   48 000 + 5 000 =  

   79 000 + 6 000 =  

   34 000 + 9 000 =  

   12 000 + 8 000 =  

   53 000 – 5 000 =  

   31 000 – 7 000 =  

Есіңде сақта!

Нөлдермен аяқталатын көптаңбалы сандарды ауызша қосу және азайту үшін, алдымен оларды кластарға бөліп ал.

Калькулятор

   Үлкен сандармен орындалатын есептеулерді калькулятормен есептеген ыңғайлы. Бұл құ­рылғыларды қайдан көрдің?

   76 100 – 400 = 

   29 000 + 40 000 = 

   60 700 – 900 = 

   76 000 – 29 000 = 

   71 400 – 500 = 

   39 700 + 400 = 

Есепте

Есептеудің тиімді тәсілін түсіндір.

   567 000 – 999 = 

   765 000 – 1 999 = 

   467 000 – 60 999 = 

Жұптық жұмыс

   286 000 – 80 000 – 6 000 = 

   905 000 + 70 000 + 700 = 

   100 000 + 70 000 + 200 + 40 =  

92 000 000 + 80 000 = 

82 000 000 – 60 000 000 = 

56 000 000 – 9 000 000 = 

Шығармашылық жұмыс

Қала

жыл

Халық саны

1999

2009

2019

Халық санының
өсуі

Нұр-Сұлтан

328 341

613 006

1 078 384

  

Алматы

1 130 621

1 365 632

1 854 656

  

   Мен тұратын (немесе жақын орналасқан) қалада  адам тұрады.

Сен зерттеушісің

A = 

Б = 

В = 

Г = 

   (702 565 – 702 000) : 5 ∙ 3 =  

   (135 496 – 135 000) : 8 ∙ 4 =  

   (960 502 – 60 000) – 0 ∙ 251 ∙ 2 =  

   (235 000 + 745) – (30 000 + 5 000) ∙ 0 =  

Өтінемін күте тұрыңыз