Мен ережелерді білемін

720 : (9 · 10) =  

4 · 28 · 25 =  

25 · 29 · 4 · 3 =  

 

 

 

  

Санды көбейтіндіге көбейту және бөлу ережелерін білемін.

Мен қол­дана­мын

Санды қалдықпен бөлу формуласын қол­дана­мын.

a·  + , r   b

Қалдықпен бөлуді орында және тексер.

48 094 : 123 = , r = 

Талдау жасаймын

Есептеу тәсілдеріне талдау жасай аламын.

123 · 200 =  

123 · 26 =  

693 000 : 300 =  

4914 : 39 =  

Алгоритм құрастырамын

Есептеу алгоритмін құрастыра аламын.

Жазамын: бірінші көбейткіш … , оның астына екінші көбейткіш
… жазамын (бірліктерді … астына, ондықтарды … астына жазамын).
… санын бірлікке көбейтемін: бірліктерді бірліктердің, ондықтарды ондықтардың, жүздіктерді жүздіктердің астына жазамын. Бірінші толымсыз көбейтіндіні аламын.
… санын … санына көбейтемін:
… · … ондық = … ондық. … ондықты ондықтың астына жазамын. … жүздіктердің астына жазамын, … мыңдықтар разрядына жазамын.
… толымсыз көбейтіндіні аламын.
… көбейтінділерін қосамын.
Жауабын оқимын: … .

245 · 24 = 

Қатесін табамын

Есептеу мен жазылуының дұрыстығын тексере аламын. Қатесін тап. Дұрыс есепте.

x

8

3

5

8

0

9

+

+

x

5

0

7

9

2

5

+

+

x

9

0

8

5

3

8

+

+

x

6

0

7

4

2

0

+

+

x

7

0

6

2

4

0

+

+

x

6

7

0

4

2

+


Өтінемін күте тұрыңыз