Шамалар арасындағы тәуелділікке есептер шығару. Дөңгелек диаграмма 

81-сабақ

   Өзара байланысты шамаларға қатысты есептерді шығаруды, диаграмманы оқуды қайталайсың.

Есепте

   Сандар сыныптары арасында бос орын қалдыруды ұмытпаңыз.

   9 100 · 30 = 

   2 500 · 30 = 

2 000 · 50 = 

  • 2 500 · 30 жеріне
  • 9 100 · 30 жемісі
  • 2 000 · 50 қарай

2-тапсырма

   Көрсетілген өлшем бірлігіне өрнекте.

   3 мин 10 с  =  с

   20 мин 15 с =   с

   2 сағ 40 мин =  мин

   3 сағ 25 мин =  мин

   Сандар сыныптары арасында бос орын қалдыруды ұмытпаңыз.

   5 г 30 мг =  мг

   12 г 9 мг =  мг

   Сандар сыныптары арасында бос орын қалдыруды ұмытпаңыз.

   4 т 9 кг =  кг

   9 ц 3 кг =  кг

   Сандар сыныптары арасында бос орын қалдыруды ұмытпаңыз.

   15 км =  м

   50 дм =  м

   40 000 кг =  т

   250 000 кг =  т

Өзіндік жұмыс

Жылдамдық

Уақыт

Арақашықтық

Формула

1

60 км/сағ

 сағ

600 км

 =   

2

50 км/сағ

6 сағ

 км

 =   

3

 км/сағ

12 сағ

840 км

 =   

Есіңе түсір!

   Сен өзара байланысты қандай шамаларды оқып-үй­ренгеніңді есіңе түсір.

Диаграмманы пайдалану

Есіңде сақта!

   Кейбір есептерді шығару үшін дөңгелек диаграмманы пайдалану ыңғайлы.
   ​Дөңгелек диаграммалар — бұл әрқайсысы есепте берілген мәліметтерді көрсететін секторларға бөлінген дөңгелек графиктер.

Математика күнделікті өмірде

   Сүт фермаларының бірі өнімдерін мынадай арақатынаста шығарады: барлық өнімнің жар­тысын сүт өнімі құрайды. Төрттен бір бөлігі – айран, сегізден бір бөлігі – майлы айран және сегізден бір бөлігі – кілегей. Егер 60 л сүт шыға­рылатын болса, онда фермада басқа өнім­дер қанша литрден шығарылады?

Есеп бойынша дөңгелек диаграмма сызып, оны шығар.

Топтық жұмыс

200 ∙ 41 000 = 

3 200 ∙ 20 000 = 

27 000 : 900 = 

36 000 : 60 = 

1 111 ∙ 50 = 

1 122 ∙ 200 = 

72 000 : 9 000 = 

444 ∙ 2 000 = 

12 300 ∙ 20 = 

3 210 ∙ 300 = 

33 900 : 300 = 

880 000 : 80 = 

Шығармашылық жұмыс

8-тапсырма

   Кесте бойынша есептер құрастыр. Олардың әрқай­сы­сына 2 кері есептен құрастыр.

Бағасы

Саны

Құны

1

2 500 тг

? дана

5 000 тг

2

? тг

3 дана

2 100 тг

3

3 800 тг

90 дана

? тг

Сен зерттеушісің

   а) 12, 23, , 45, 56.

   ә) 45, 36, 27, 18, .

   б) 6, 12, 24, , 96, 192.

   в) 2, 3, 5, 8, 12, , 23.

Қорытынды

   Тіктөртбұрыш пішінді бақшаның ұзындығы – 72 м, ал ені – 30 м. Осы бақша ауданының оннан бір бөлігіне сәбіз, ал қалған бөлігіне қызылша мен орамжапырақ егілген. Егер 900 м2 жерге қызылша егілген болса, онда орамжапырақ қандай ауданды алып жатыр?

Өтінемін күте тұрыңыз