Шамалар арасындағы тәуелділікке есептер шығару. Дөңгелек диаграмма 

81 сабақ

Өзара байланысты шамаларға қатысты есептерді шығаруды, диаграмманы оқуды қайталайсың.

Есепте

Сандар сыныптары арасында бос орын қалдыруды ұмытпаңыз.

9 100 · 30 = 

2 500 · 30 = 

2 000 · 50 = 

  • 2 000 · 50 қарай
  • 2 500 · 30 жеріне
  • 9 100 · 30 жемісі

2 тапсырма

Көрсетілген өлшем бірлігіне өрнекте.

3 мин 10 с  =  с

20 мин 15 с =   с

2 сағ 40 мин =  мин

3 сағ 25 мин =  мин

Сандар сыныптары арасында бос орын қалдыруды ұмытпаңыз.

г 30 мг =  мг

12 г 9 мг =  мг

Сандар сыныптары арасында бос орын қалдыруды ұмытпаңыз.

4 т 9 кг =  кг

9 ц 3 кг =  кг

Сандар сыныптары арасында бос орын қалдыруды ұмытпаңыз.

15 км =  м

50 дм =  м

40 000 кг =  т

250 000 кг =  т

Өзіндік жұмыс

Жылдамдық

Уақыт

Арақашықтық

Формула

1

60 км/сағ

 сағ

600 км

 =   

2

50 км/сағ

6 сағ

 км

 =   

3

 км/сағ

12 сағ

840 км

 =   

Есіңе түсір!

Сен өзара байланысты қандай шамаларды оқып-үй­ренгеніңді есіңе түсір.

Диаграмманы пайдалану

Есіңде сақта!

Кейбір есептерді шығару үшін дөңгелек диаграмманы пайдалану ыңғайлы.

Дөңгелек диаграммалар — бұл әрқайсысы есепте берілген мәліметтерді көрсететін секторларға бөлінген дөңгелек графиктер.

Өтінемін күте тұрыңыз