Формулалар

Сен шамалардың формуласын түсінуге үйренесің.

Ұжым. Біз әртүрліміз, бірақ біргеміз

Қайталау

6 · 6 = 

6 · 8 = 

54 : 6 = 

42 : 6 = 

6 · 7 = 

6 · 9 = 

48 : 6 = 

36 : 6 = 

Ойлан!

Бірге тез шығара алдыңдар ма? Себебін түсіндір.

Зат

Бағасы

Саны

Құны

5 теңге

7 дана

 теңге

7 теңге

 дана

42 теңге

 теңге

6 дана

48 теңге

Формулалар. Масса

Біздің сыныптың оқушылары жинап алынған өнімді есептеуге көмектесті.

Ж.м – себеттің жалпы массасы

Ж.м = м · с

м – бір себеттің массасы

м = Ж.м : с

с – себеттің саны

с = Ж.м : м

Бір себеттің массасы
м (кг)

Себеттің саны
с (себет)

Жалпы масса
Ж.м. (кг)

6 кг

5 себет

? кг

 кг   =  кг

Жауабы: Алманың жалпы массасы  килограмм.

Бір себеттің массасы
м (кг)

Себеттің саны
с (себет)

Жалпы масса
Ж.м. (кг)

а)

6 кг

? себет

30 кг

ә)

? кг

5 себет

30 кг

а)  кг   кг = 

Жауабы:   себет жиналды.

ә)  кг   =  кг

Жауабы: Бір себеттің массасы  килограмм.

Балалар өнімді бірдей жәшіктерге жинады. Бір жәшікке 9 кг өнім сыяды. Егер жиналған өнімнің массасы 54 килограмға тең болса, онда олар неше жәшік өнім жинаған?

 кг   кг = 

Жауабы: Балалар  жәшік жинады.

Кері есептер құрастырып, оларды шығар.

Амалдардың орындалу реті


54

:

6

+

5

·

7

=


(24

+

6)

:

5

+

2

=


45

:

(18

:

2)

+

27

=


(37

17)

:

(12

8)

=


6

·

5

+

32

:

8

=


67

+

29

5

·

7

=


(60

3

·

4)

39

=


300

(36

:

4

+

38)

=


8

+

45

:

9

+

7

·

3

=


7

·

(38

34)

+

29

=


90

(25

+

15)

:

8

=


22

+

5

·

8

+

27

:

3

=

Формулалар

Суретке және формулаларға қара. Суреттің мағынасы және формулалардағы әріптер нені білдіретінін түсіндір.

Біздің сынып ұйымшыл. Біз жарысқа қатысамыз. Жарысқа арнап киім тіккіздік.

Ж.ш – жалпы бұйымға кеткен материал шығыны

Ж.ш = ш · с

ш – бір бұйымға кеткен материал шығыны

ш = Ж.ш : с

с – бұйымның саны

с = Ж.ш : ш

а) 6 м матадан 3 бірдей балалар кәстөмі шығады. Бір кәстөмге қанша метр мата қажет?

ә) 6 м матадан бірдей балалар кәстөмі тігілді. Егер 1 кәстөмге 2 м мата жұмсалса, онда неше кәстөм тігілген?

б) 3 бірдей балалар кәстөмі тігілді. Егер 1 кәстөмге 2 м мата жұмсалса, онда барлығына неше метр мата жұмсалды?

1 бұйымға
жұмсалған шығын
ш

Бұйымның саны
с

Жалпы шығын
Ж.ш

а)

 м

3 дана

6 м

ә)

 м

 дана

 м

б)

 м

 дана

 м

Өтінемін күте тұрыңыз