Өткенді бекіту

Сен көптаңбалы сандарды жазуды, оқуды және салыстыруды білетін боласың.

Құстар

Сандар қатары

Суретке қара. Егер әр құс осы разрядтың бірлігінің санын көрсететін болса, қандай сан шығады? Жаз.


Сол жақ
суреттегі сан 

Оң жақ 
суреттегі сан

20

22

25

29

810

710

610

515

525

535

9

90

900

9 000

90 000

900 000

Әртүрлі геометриялық фигуралардың көмегімен өз моделіңді ойластыр.

Сызба бойынша есептер құрастыру

Сұрақ:

Шешуі:

Жауабы:

Сұрақ:

Шешуі:

Жауабы:

Мәтіндік есеп

Орнитолог – құстарды зерттейтін ғалым. Ғалымдар құстарды зерттеу мақсатында олардың аяғына жазулары бар сақина кигізеді. Биыл 345 құсты сақиналады, бұл өткен жылғыдан 215-ке артық. Екі жылда ғалымдар барлығы неше құсты сақиналады?

1. Өткен жылы сақиналанған құстар саны:
   = 

2. Екі жылда сақиналанған құстар саны:
   = 

Жауабы: Екі жылда орнитологтер   құс сақиналады.

Есептеу

  • 420 – (350 – 50)
  • 250 + (200 + 30)
  • (360 – 290) + 420
  • 700 – (190 + 210)

250 + 170 + 150 = 

360 + 270 + 340 = 

580 + 240 + 120 = 

390 + 250 + 110 = 

560 + 230 + 170 = 

270 + 180 + 50 = 

Тапқырлыққа арналған есептер

  • Тазқара
  • Бүркіт
  • Сұңқар
Өтінемін күте тұрыңыз