Өзіңді тексер

Понятие

Определение

 

Переменная, которую изменяет экспериментатор при проведении опыта (эксперимента).

 

Вещество, состоящие из атомов разного вида.

 

Графические изображение соотношения между продуцентами и консументами всех уровней в экосистеме.

 

Прибор для измерения атмосферного давления.

 

Питание готовыми органическими веществами других организмов или их отходами.

Жаднамада төмендегі белгілерді пайдалан:

Қауіпсіздік техникасы бойынша белгілер

Ғылыми тәжірибе жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелері

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

3А-тапсырма

Дәптерге литий атомының моделін сыз. Белгіле:

Көк түспен – электрондар

Қызыл түспен – протондар

Жасыл түспен – нейтрондар

Атом 

Атом ядросы 

Протон 

Нейтрон 

     • Өсімдіктерде заттардың қозғалысы (тасымалдануы) өткі- зу жүйесінің көмегімен жүзеге асырылады.
     • Су мен минералды заттар елек тәрізді түтік арқылы жылжиды.
     • Жапырақтардан басқа органдарға түтік арқылы органикалық заттар жеткізіледі.
     • Барлық жануарда оттек пен қоректік заттардың, сонымен қатар зат алмасу үдерісі өнімдерінің тасымалдануын жүрек пен қантамырлардан тұратын қантамыр жүйесі атқарады.

     Аустралияның физикалық картасы

     1.Картаның аты.

     2. Аумақтық қамтуы бойынша картаны сипаттау.

     3. Құрамы бойынша картаны сипаттау.

     4. Масштабы бойынша картаны сипаттау.

     5.Қолданылатын шартты белгілер (әрбір топқа кем дегенде екі мысал).

     • Сен таңдап алған теза немесе антитеза қай сатыда цифрмен емес, анықталатын өсімдіктің (жануардың) атауымен аяқталады.
     • Өсімдіктің (жануардың) атауы екі сөзден тұрады. Бірін- ші сөз – туыстық атауы, екіншісімен бірге ол осы түрдің атауын құрайды.
     • Анықталатын өсімдіктің (жануардың) белгілері бар теза немесе антитезаны жаңа сатыда дәл осылай салыстыруды жалғастыр.
     • 1-сатының тезасы мен антитезасын оқып, сен анықтап отырған өсімдіктің (жануардың) белгілеріне қайсысы көбірек сәйкес келетінін тап.
     • Таңдап алған тезаның немесе антитезаның соңында жаңа сатының цифры тұр, соған өту керек.

     8-тапсырма

     • Тірі организмнің қандай қасиеті қоршаған ортаның әсеріне қарапайымдылардың жауап реакциясының негізі болатынын түсіндір: ас тұзын суға қосқанда амеба жалған аяқтарын жинап, шар тәрізді пішінге енеді.
     • Амебамен салыстырғанда жауынқұрттың жауап реакциясы несімен ерекшеленеді? Ол қалай аталады?

     9-тапсырма

     Теплоходтың қандай денесіне қатысты жолаушы тыныштық күйде және қандай денесіне қатысты қозғалыста болатынын көрсет.

     • Егер адам теплоходтың жылдамдығына тең жылдамдықпен теплоходтың бағытына қарама-қарсы бағытта қозғалатын болса, онда адам қозғалысының траекториясы қандай пішінмен суреттеледі?
     Өтінемін күте тұрыңыз