География. 11-сынып. ҚГБ

Оқулық авторлары
Мазбаев О.Б., Алиева Л.Н.,Тоқпанов Е.А.,Молбаев Б.Қ.
Тапсырмалар жинағының авторлары
Мазбаев О.Б., Алиева Л.Н.,Тоқпанов Е.А.,Молбаев Б.Қ.
Баспа
Алматыкітап
Пакетке кіреді
Тегін
 • Оқу жиынтығында 76 параграф, оқытушыға арналған тапсырмалар жинағында 4 тапсырма.
 • Оқулық авторлары
  Мазбаев О.Б., Алиева Л.Н.,Тоқпанов Е.А.,Молбаев Б.Қ.
 • Тапсырмалар жинағының авторлары
  Мазбаев О.Б., Алиева Л.Н.,Тоқпанов Е.А.,Молбаев Б.Қ.
 • Пән
  География
 • Сынып
  11.
 • Баспа
  Алматыкітап
 • Пакетке кіреді
  Тегін

1. ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ

Нөмірі
Параграф
1.1.    Қымбатты оқушылар!
1.2. § 1. Географиялық сараптама
1.3. § 2. Сараптамалық бағалау әдістері
1.4. § 3. Сараптамалық бағалау әдістерінің негізгі топтары
1.5. § 4-5. Геожүйелерді географиялық модельдеу
1.6. § 6-7. Географиялық-экологиялық аудандастыру әдістері
1.7. 1-сарамандық жұмыс. Қазақстанның геоэкологиялық аудандастыру картасызбасын талдау негізінде өздерің тұратын өңір аумағын геоэкологиялық бағалау
1.8. Тест

2. Картография және геоинформатика

Нөмірі
Параграф
2.1. § 8. Электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану
2.2. § 9-10. CorelDRAW графикалық редакторының көмегімен векторлық тақырыптық карталарды құрастыру
2.3. 2-сарамандық жұмыс. CorelDRAW графикалық редакторымен Қазақстанның мұнай және газ өнеркәсібінің картасызбасын құру
2.4. § 11-12. Геоақпараттық әдістер және геоақпараттық жүйелер (ГАЖ ) технологиясы
2.5. 3-сарамандық жұмыс. Қазақстанның электронды туристік картасын пайдаланып, танымдық туристік нысандармен танысу
2.6. § 13-14. Географиялық деректер базасын жасау үшін Microsoft Access-ті қолдану
2.7. 4-сарамандық жұмыс. Қазақстанның мұнай және газ кен орындары деректер базасын құру
2.8. § 15-16. Microsoft Paint графикалық редакторымен растрлық тақырыптық карталарды құрастыру
2.9. Тест

3. Табиғатты пайдалану және геоэкология

Нөмірі
Параграф
3.1. § 17. Шаруашылық және тұтыну салалары бойынша табиғатты пайдаланудың реттеу тетіктері
3.2. § 18. Табиғатты пайдаланудың заңнамада белгіленген түрлері
3.3. § 19. Табиғатты қорғау шаралары
3.4. § 20. Жеке тұлғаның табиғатты қорғаудағы рөлі
3.5. § 21. Экологиялық жобаларды сараптау
3.6. § 22-24. Жобаларды экологиялық-географиялық сараптау
3.7. 5-сарамандық жұмыс. Заманауи экологиялық проблемалар
3.8. § 25-26. Қоршаған ортаға антропогендік әсерлер
3.9. § 27-28. Адам әрекеті салдарынан ауа мен судың ластануы
3.10. § 29-30. Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістерінің мониторингі
3.11. § 31-32. Қоршаған ортаның антропогендік өзгерісінің қашықтықтан әуе-ғарыштық мониторингі
3.12. § 33-34. Қоршаған орта сапасы-ның экологиялық көрсеткіштері
3.13. § 35-36. Қоршаған орта сапасын бақылау әдістері мен құралдары
3.14. § 37-38. Қоршаған ортаның адам денсаулығына әсері
3.15. § 39-40. Қоршаған ортаның адам денсаулығына әсерінің салдары
3.16. § 41-42. Алматы агломерациясы бойынша қоршаған ортаның сапасы
3.17. § 43-44. Дүниежүзі елдерін қоршаған орта сапасына қарай бағалау
3.18. 6-сарамандық жұмыс. Microsoft Excel бағдарламасымен қоршаған орта сапасының рейтингілік көрсеткіштері әртүрлі елдердің моделін (Қазақстан және Ресей мысалында) құру
3.19. § 45-48. Өндірістік ауаның ластануын графикалық модельдеу

4. Геоэкономика

Нөмірі
Параграф
4.1. § 49-50. Қазақстан Республикасы экономикасының салалық және аумақтық құрылымы
4.2. § 51-52. Қазақстан аймақтарының экономикалық дамуының негізі
4.3. § 53-54. Қазақстанның аймақтарын жіктеу
4.4. § 55-56. Қазақстан аймақтарының экономикалық дамуын сәйкестендіру
4.5. § 57-58. Қазақстанның экономикалық даму әлеуеті
4.6. § 59-60. Қазақстан аймақтарының дамуына әсер ететін экономикалық кедергілер
4.7. 7-сарамандық жұмыс. Геоэкономикалық жағдай және Қазақстан Республикасы аймақтарының әлеуеті
4.8. § 61. Қазақстан аймақтарының экономикасын одан әрі дамыту үшін кедергілерді болашақта жоюға арналған шешімдер
4.9. § 62. Моноқалалар – Қазақстанның аймақтарын дамытудың кілті
4.10. § 63. Қазақстанда «жасыл экономиканың» қалыптасуы мен дамуы
4.11. § 64-65. Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерін математикалық-географиялық модельдеу
4.12. 8-сарамандық жұмыс Microsoft Excel бағдарламасымен аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының графикалық моделін құру

5. Геосаясат

Нөмірі
Параграф
5.1. § 66-67. Ағымдағы геосаяси мүдделер мен басымдықтар
5.2. § 68-69. Қазақстанның геосаяси жағдайы және басқа мемлекеттермен қарым-қатынасы
5.3. 9-сарамандық жұмыс. CorelDRAW графикалық редакторы арқылы Қазақстанның көршілес елдермен көліктік-логистикалық өзара әрекеттесуінің геосаяси картасын құру
5.4. § 70-71. Қазақстанның геосаяси ұстанымы және қауіпсіздік шаралары
5.5. § 72-73. Қазіргі дүниежүзіндегі тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін Қазақстанның халықаралық ұйымдарға қатысуы
5.6. 10-сарамандық жұмыс. "Қазақстан мен Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдері интеграциялық процесте" тақырыбында дерекқор құру
5.7. § 74-75. Жаһандық геосаясатқа ықпал етуші түрткіжайттар. Қазақстан Республикасының геосаяси қауіпсіздігіне әсер ететін түрткіжайттар
5.8. 11-сарамандық жұмыс. Қазақстанның геосаяси позициясы. SWOT-талдау
5.9. § 76-78. Мемлекеттердің геосаяси перспективалары және олардың дүниежүзілік экономикаға әсері

6. Елтану.

Нөмірі
Параграф
6.1. § 79-80. Дүниежүзі аймақтары картасындағы Қазақстанның орны
6.2. § 81-82. Қазақстанның халықаралық салыстырулардағы орны
6.3. § 83-84. Қазақстанның даму деңгейін жоғарылату жөніндегі идеялар
6.4. § 85-86. Қолданбалы ақпарат субъектілері мен тұтынушылары
6.5. § 87-90. Дүниежүзі елдерінің кешенді елтанушылық сипаттамалары
6.6. 12-сарамандық жұмыс. Microsoft Paint графикалық редакторында Адам дамуының индексі бойынша дүниежүзілік карта және геогра-фиялық деректер базасын жасау
6.7. 13-сарамандық жұмыс. Microsoft Excel бағдарламасында түрлі елдердің Адам даму индексінің графикалық моделін құру
6.8. Тестілер

7. Адамзаттың жаһандық проблемалары

Нөмірі
Параграф
7.1. § 91-92. Жаһандық проблемаларды шешу жолдары, дүниежүзілік тәжірибе
7.2. § 93-94. Қазақстанның аумағында көрініс тапқан жаһандық проблемалар, олардың алдын алу
7.3. § 95-96. Қазақстан климатының жаһандық жылынудың әсерінен өзгеруі
7.4. § 97-98. Адамзаттың жаһандық проблемаларын модельдеу
7.5. § 99-102. Адамзаттың жаһандық проблемаларын болжау және жобалау
7.6. 14-сарамандық жұмыс. CorelDRAW графикалық редакторында мұхиттардың мұнаймен ластануын салыстыру (Microsoft Paint)
7.7. Тесттер

8. Қосымша

Нөмірі
Параграф
8.1. ҚОСЫМША
8.2. ГЛОССАРИЙ
8.3. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
8.4. ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР
Өтінемін күте тұрыңыз