География. 10-сынып

Оқулық авторлары
Төлепбергенова С.Қ., Аманжолова А.И., Жылқайдарова А.М.
Тапсырмалар жинағының авторлары
Төлепбергенова С.Қ., Аманжолова А.И., Жылқайдарова А.М., Картбаева К.С.
Баспа
Алматыкітап
Пакетке кіреді
 • Оқу жиынтығында 82 параграф, оқытушыға арналған тапсырмалар жинағында 7 тапсырма.
 • Оқулық авторлары
  Төлепбергенова С.Қ., Аманжолова А.И., Жылқайдарова А.М.
 • Тапсырмалар жинағының авторлары
  Төлепбергенова С.Қ., Аманжолова А.И., Жылқайдарова А.М., Картбаева К.С.
 • Пән
  География
 • Сынып
  Гимназия
 • Баспа
  Алматыкітап
 • Пакетке кіреді

1. Географиялық зерттеу әдістері

Нөмірі
Параграф
1.1. Географиялық мониторинг әдісі
1.2. Географиялық мониторингі әдісінің элементтерін қолдану
Тегін танысу үшін!
1.3. Салыстырмалы географиялық зерттеу әдісі
1.4. Сандық зерттеу әдісі географиялық зерттеулерде қалай қолданылады?
1.5. Географиялық сараптама
1.6. Шаруашылық әрекеттің қоршаған ортаға әсерін матрицалы бағалау әдісі
1.7. Географиялық зерттеулердегі аудандастыру әдісі

2. Картография және геоинформатика

Нөмірі
Параграф
2.1. Экономикалық-географиялық зерттеулердегі картографиялық зерттеудің рөлі
2.2. Географиялық деректер базасы
2.3. Географиялық деректерді визуалдау. Ақпараттық-коммуникативті технологияның (АКТ) графикалық редакторында тақырыптық картасызба құрастыру
2.4. Географиялық деректерді визуалдау. Ақпараттық-коммуникативті технологияның (АКТ) графикалық редакторында тақырыптық картасызба құрастыру

3. Табиғатты пайдалану және геоэкология

Нөмірі
Параграф
3.1. Табиғатты пайдаланудың түрлері
3.2. Табиғатты пайдалану түрлерінің қоршаған ортаға тигізетін әсерін бағалау
3.3. Табиғатты тиімді пайдалану принциптері
3.4. Табиғатты тиімді пайдалану түрлері бойынша шешімдер әзірлеу
3.5. Экологиялық таза өндірістерді жобалау
3.6. Географиялық тапсырмаларды шешуде географиялық зерттеу әдістерін және негізгі географиялық ақпарат көздерін қолдану
3.7. Геоэкологияның зерттеу пәні және өзектілігі
3.8. ГЕОСФЕРАНЫҢ ЛАСТАНУЫ
3.9. Геосфераның ластануы
3.10. Геоэкологиялық аудандастыру
3.11. Геоэкологиядағы антропогенді түрткіжайттар. Антропогенді түрткіжайттардың жіктелуі
3.12. Геоэкологиядағы антропогендік түрткіжайттар. Қоршаған ортаға антропогенді түрткіжайттардың әсер етуін азайту жолдары
3.13. Тұрақты болашаққа жеке үлес
3.14. Ғаламдық экологиялық мәселелердің пайда болу механизмі
3.15. Ғаламдық экологиялық мәселе – біздің ортақ мәселеміз
3.16. Ғаламдық экологиялық мәселелер. Геоэкологиялық үдерістердегі географиялық заңдылықтардың рөлі
3.17. Елдімекендегі геоэкологиялық үдерістерді қалыптастырудағы географиялық заңдылықтардың рөлі
3.18. Ғаламдық экологиялық мәселелер. Ғаламдық экологиялық мәселелерді шешуде дүниежүзілік тәжірибе
3.19. Экологиялық инновациялық технологиялар
3.20. Мектептегі және үйде инновациялық технологиялар
3.21. Қазақстан аумағын экологиялық аудандастыру
3.22. Тұрғылықты жерді геоэкологиялық аудандастыру
3.23. Қазақстанның экологиялық мәселелері. Экологиялық мәселерді шешу жолдары
3.24. Білімді қоғамдық байқау сабағы

4. Геоэкономика. Геоэкономика негіздері. Геоэкономиканың зерттеу пәні мен өзектілігі

Нөмірі
Параграф
4.1. Геосаясат теориясының негізгі жағдайы
4.2. Аймақтағы елдерге экономикалық және геоэкономикалық дамудың әсері
4.3. Дүниежүзілік шаруашылық салаларының орналасуы
4.4. Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы мен түрлері
4.5. Дүниежүзілік шаруашылықтың модельдері
4.6. Дүниежүзінің экономикалық дамыған елдерінің жіктелуі
4.7. Экономикалық дамыған елдер
4.8. Қазақстан Республикасының шаруашылық құрылымы
4.9. Зерттеудің түрлі әдістерін қолдану
4.10. Картографиялық зерттеу әдістерін қолдану
4.11. Microsoft Excel бағдарламасын пайдаланатын географиялық деректер базасын құру
4.12. Ақпаратты коммуникациялық технологияда графикалық реттеу

5. ГЕОСАЯСАТ

Нөмірі
Параграф
5.1. Геосаясаттың мақсаты, міндеттері, зерттеу пәні
5.2. Геосаясаттың негізгі категориялары
5.3. Геосаясаттың негізгі объектілері мен субъектілері
5.4. Геосаяси ықпал етудің негізгі құралдары
5.5. Дүниежүзілік геосаяси кеңістік
5.6. Геосаясат және географиялық түрткіжайттар
5.7. Мемлекеттің морфологиялық ерекшелігі
5.8. Мемлекеттердің үлгісі және жіктелуі
5.9. Мемлекеттік шегара
5.10. Қазақстан Республикасының мемлекеттік шегарасының қалыптасуы
5.11. Түрлі зерттеу әдістерін қолдану
5.12. Картографиялық зерттеу әдістерін қолдану
5.13. Microsoft Excel бағдарламасының көмегімен географиялық деректер базасын құру
5.14. Дүниежүзінің геосаяси және геоэкономикалық географиясы

6. ЕЛТАНУ

Нөмірі
Параграф
6.1. Дүниежүзін түрлі белгілері бойынша физикалық-географиялық, тарихи-мәдени, саяси-географиялық және геосаяси аудандарға бөлу
6.2. Тарихи-географиялық аудандастырудың кешенді географиялық моделі
6.3. Дүниежүзінің тарихи-географиялық аймағының шығармашылық нысаны, олардың құрамы мен ерекшеліктері, географиялық сипаттамасы
6.4. Дүниежүзінің елдерін салыстыруда қолданылатын көрсеткіштер
6.5. Дүниежүзінің елдерін салыстыруда қолданылатын көрсеткіштердің бірін есептеу әдісі
6.6. Көрсеткіштердің бірі бойынша дүниежүзі елдерінің рейтингісі
6.7. Дүниежүзі елдерінің рейтингісі мен индекстерінің сипаттамасы. Көрсеткіштердің жиынтығы бойынша анықталған дүниежүзі елдерінің рейтингісін графикалық түрде көрсету
6.8. Зерттеудің әртүрлі әдістерін қолдану
6.9. Зерттеудің сандық әдістері. Елтану
6.10. Картографиялық зерттеу әдістері

7. АДАМЗАТТЫҢ ҒАЛАМДЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Нөмірі
Параграф
7.1. Ғаламдық мәселелердің географиялық аспектілері
7.2. Ғаламдық мәселелердің себептері мен салдары
7.3. Ғаламдық мәселелердің жалпыгеографиялық әдістері. Зерттеу әдістерінің түрлері
7.4. Ғаламдық мәселелердің сандық әдістері
7.5. Ғаламдық мәселелердің аумақтық көріністері
7.6. Ғаламдық мәселелердің аудандастыру әдістері
7.7. Ғаламдық мәселелердің картографиялық әдістері
7.8. Ғаламдық мәселелердің статистикалық деректерін талдау
7.9. Картография әдісінің элементтерін ғаламдық мәселелерге қолдану

8. Приложения

Нөмірі
Параграф
8.1. Понятия
8.2. Библиографиялық анықтама 
Өтінемін күте тұрыңыз