География. 9-сынып

Оқулық авторлары
Р. Ә. Қаратабанов, А. А. Саипов, Б.Х. Балғабаева, Қ. Т. Сапаров
Тапсырмалар жинағының авторлары
Р. Ә. Қаратабанов, А. А. Саипов, Б.Х. Балғабаева, Қ. Т. Сапаров
Баспа
Алматыкітап
Пакетке кіреді
 • Оқу жиынтығында 58 параграф, оқытушыға арналған тапсырмалар жинағында 0 тапсырма.
 • Оқулық авторлары
  Р. Ә. Қаратабанов, А. А. Саипов, Б.Х. Балғабаева, Қ. Т. Сапаров
 • Тапсырмалар жинағының авторлары
  Р. Ә. Қаратабанов, А. А. Саипов, Б.Х. Балғабаева, Қ. Т. Сапаров
 • Пән
  География
 • Сынып
  9.
 • Баспа
  Алматыкітап
 • Пакетке кіреді

1. Географиялық зерттеу әдістері

Нөмірі
Параграф
1.1. Жас қазақстандық!
1.2. Кіріспе
Тегін танысу үшін!
1.3. Зерттеулер және зерттеушілер. Заманауи географиялық зерттеулер
1.4. Қазақстандық географтардың зерттеулері
1.5. Географиялық объектілер мен құбылыстардың номинациясы
1.6. Зерттеу нәтижелерін көрсетудің академиялық түрлері
1.7. Менің географиялық жетістіктерім

2. Картография мен географиялық деректер базасы

Нөмірі
Параграф
2.1. Географиялық деректер базасы. Жерді қашықтан барлау тәсілдері, ГАЖ-технологиялар
2.2. Менің географиялық жетістіктерім

3. Физикалық география

Нөмірі
Параграф
3.1. Литосфера. Қазақстанның геологиялық тарихы және тектоникалық құрылымы
3.2. Қазақстанның басты орографиялық объектілері
3.3. Қазақ оронимдері
3.4. Қазақстанның минералды ресурстары
3.5. Минералды ресурстарды өндіру және өңдеу орталықтары
3.6. Минералды ресурстарды игерумен байланысты мәселелер
3.7. Менің географиялық жетістіктерім
3.8. Атмосфера. Қазақстандағы климат түзуші түрткіжайттар
3.9. Қазақстанның климат жағдайлары және климаттық ресурстары
3.10. Қазақстандағы қолайсыз және қауіпті атмосфералық құбылыстар
3.11. Атмосфералық және климаттық құбылыстар атауы
3.12. Менің географиялық жетістіктерім
3.13. Гидросфера. Қазақстандағы ішкі сулардың түрлері
3.14. Қазақ гидронимдері
3.15. Қазақстанның су ресурстарын экономикалық тұрғыдан бағалау
3.16. Су ресурстарының экологиялық мәселелері
3.17. Қазақстанның ішкі суларының геосаяси мәселелері
3.18. Менің географиялық жетістіктерім
3.19. Биосфера. Қазақстандағы табиғи зоналар мен биіктік белдеулері
3.20. Қазақстанда табиғаттың қорғалуы
3.21. Менің географиялық жетістіктерім
3.22. Аумақтық табиғат кешендері. Қазақстанның ірі физикалық-географиялық аудандары
3.23. Антропогендік түрткіжайттардың табиғи кешендерге әсері
3.24. Менің географиялық жетістіктерім

4. Әлеуметтік география

Нөмірі
Параграф
4.1. Халықтар географиясы. Қазақстан халқының ұлттық және діни құрамы
4.2. Қазақстандағы көші-қон
4.3. Қазақстан Республикасындағы еңбек ресурстарының сандық және сапалық құрамы
4.4. Қазақстандағы демографиялық жағдай
4.5. Қазақстандағы елді мекендер. Ойконимдер
4.6. Қазақстандағы кенттену үдерісі
4.7. Менің географиялық жетістіктерім

5. Экономикалық география

Нөмірі
Параграф
5.1. Табиғи ресурстар. Қазақстанның табиғи-ресурстық әлеуеті
5.2. Қазақстандағы өңдеу өнеркәсібінің орталықтары
5.3. Табиғатты пайдалану және тұрақты даму
5.4. Менің географиялық жетістіктерім
5.5. Әлеуметтік-экономикалық ресурстар. Ғылыми-техникалық төңкеріс барысы мен бағыттары
5.6. Қазақстанда адам капиталының дамуы
5.7. Қазақстанның индустриалды-инновациялық дамуы
5.8. Менің географиялық жетістіктерім
5.9. Дүниежүзілік шаруашылықтың салалық және аумақтық құрылымы. Дүниежүзілік шаруашылықтың салалық құрамы: өндіру, қайта өңдеу салалары, қызмет көрсету аясы
5.10. Қазақстанның экономикалық аудандарын мамандандыру
5.11. Дүниежүзілік шаруашылықтың даму үрдісі мен көрсеткіштері. Дүниежүзілік шаруашылықтың құрылымы мен даму қарқыны
5.12. Халықаралық экономикалық қарым-қатынастар
5.13. Дүниежүзілік шаруашылықтағы Қазақстанның орны
5.14. Менің географиялық жетістіктерім

6. ЕЛТАНУ

Нөмірі
Параграф
6.1. Дүниежүзілік елдер. Қазақстан Республикасының дүниежүзілік елдердің даму деңгейі бойынша жіктемесінде
6.2. Қазақстан Республикасы Халықаралық ұйымдарда
6.3. Қазақстанның кешенді елтанымдық сипаттамасы
6.4. Менің географиялық жетістіктерім
Өтінемін күте тұрыңыз