Фигуралар салу

Мен торкөз қағазға фигуралар салуды үйренемін.

Теңізге саяхат

1-тапсырма.Сіздің пікіріңізді білдіріңіз

Теңіз мекендеушілеріне қара. Торкөз бойынша суреттерді қалай салуға болатынын айт.
​Сурет салуды нүктеден (•) баста және әрбір қадамыңды жаз: 2↑, 2→, 4↓,1→ ..

Бастапқы нүктені анықта. Бағыт сызығы және торкөз санының көмегімен нұсқаулық құрастыр.

Қабырғасы

Периметрі

а)

6 см

см

ә)

5 см

см

б)

3 см

см

Қабырғасы

Периметрі

а)

 см

16 см

ә)

 см

40 см

б)

см

24 см

3-тапсырма.Тәжірибелік жұмыс

Қайықтың желкені АВСD төртбұрыш пішініне ие.

АВ қабырғасының ұзындығы 6 м, ВС қабырғасының ұзындығы АВ қабырғасынан 3 м ұзын. Ал СD қабырғасының ұзындығы ВС қабырғасынан 4 м қысқа, бірақ АD қабырғасынан 1 м ұзын. Қайық желкенінің периметрін тап.

4-тапсырма.
​Тәжірибелік жұмыс

Қабырғаларының ұзындығы берілгеннен 3 см артық фигуралар сыз. Олардың периметрін тап.

  

Ағаштың ұзындығы 20 м. Онымен жұлдызқұрт өрмелеп барады. Ол күндіз 5 м жоғары өрмелеп, ал түнде 4 м төмен түседі. Жұлдызқұрт ағаштың басына қанша уақытта жетеді?

Өтінемін күте тұрыңыз