Өткенді бекіту

Мен өрнектердің мәнін табуды, әріпті және санды өрнектерді салыстыруды үйренемін.

Табиғатты қорғау – Отанды сүю

         65 – (d + a + c)  65 + (d + a + c)

         20 · d + a  20 : d + a

         d · a + 6  d · a – 6

         12 : 6 + а 12 · (6 + а)

         (18 + 18) : 9 18 + 18 : 9

         (25 + 5) : 5  25 + 5 : 5

         28 – 14 : 7 + 9  (28 – 14) : 7 + 9

         36 : (4 + 5) + 8  36 : 4 + 5 + 8

         а) Оқушылар әрқайсысында 5-тен 6 қатар көшет отырғызды. Оқушылар барлығы неше көшет отырғызды?                                    =                                                                                                                       

         ә) 15 кг тыңайтқыш 5 қапшыққа тең бөлініп салынды. Әрқап-   шыққа неше килограмм тыңайтқыш салынды?                               =

         4 · 5 + 15 : 3= 

         5 · 6 – 35 : 7 =

         8 · 5 + 5 · 5= 

         7 · 5 – 45 : 5= 

         16 + 24 : 8=

         (16 + 24) : 8=

         5 · 9 – 7=

         5 · (9 – 7)=

          

         5-тапсырма

         Өсімдік тұқымдары мен сүйегінің ұзындығын өлше. Әрқай-сысынан 3 есе артық кесінділер сыз.

         Өтінемін күте тұрыңыз