Ондықтан аттап өту арқылы азайту

Мен бір таңбалы және екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша азайтуды үйренемін.

Менің қызығушылығым

1 а) тапсырма. Талқыла 

Сырым бөлшектерді қалай санағанын түсіндір. Ол неше бөлшекті ажыратты? Тағы неше бөлшекті ажыратады?

Жауабы: .

1 ә) тапсырма. Шығармашылық жұмыс

Әлия есептеуді қалай орындағанын түсіндір.

Жауабы: .

1 б) тапсырма. Зертте

Есептеуді түсіндір және салыстыр.

Қосу мен азайтуды қалай тексеруге болатынын есіңе түсір.

2-тапсырма

Түсіндіре отырып, есепте. Қалай тексеруге болады?

3 а) тапсырма 

Есепті шығар.

Дүкен сөресінде 9 дана ұлдарға және 7 дана қыздарға арналған конструкторлар жиынтығы тұр. Дүкенде барлығы неше конструкторлар жиынтығы бар?

    =  

Жауабы: дүкенде барлығы  конструкторлар жиынтығы бар

1) Сөреде ___ конструкторлар жиынтығы бар. Олардың ___ ұлдарға, ал қалғандары қыздарға арналған. Нешеуі...?

2) Сөреде ___ конструкторлар жиынтығы бар. Олардың қыздарға, ал қалғандары ұлдарға арналған. Нешеуі...?

6 + х = 13 

х =  

13 – х = 5

х =  

х + 7 = 12

х =  

Өтінемін күте тұрыңыз