Ондықтан аттап өту арқылы азайту

Мен бір таңбалы және екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша азайтуды үйренемін.

Менің қызығушылығым

1а) тапсырма. Талқыла 

Сырым бөлшектерді қалай санағанын түсіндір. Ол неше бөлшекті ажыратты? Тағы неше бөлшекті ажыратады?

Жауабы: .

1ә) тапсырма. Шығармашылық жұмыс

Әлия есептеуді қалай орындағанын түсіндір.

Жауабы: .

1б) тапсырма. Зертте

Есептеуді түсіндір және салыстыр.

Қосу мен азайтуды қалай тексеруге болатынын есіңе түсір.

2-тапсырма

Түсіндіре отырып, есепте. Қалай тексеруге болады?

3а) тапсырма 

Есепті шығар.

Дүкен сөресінде 9 дана ұлдарға және 7 дана қыздарға арналған конструкторлар жиынтығы тұр. Дүкенде барлығы неше конструкторлар жиынтығы бар?

    =  

Жауабы: дүкенде барлығы  конструкторлар жиынтығы бар

1) Сөреде ___ конструкторлар жиынтығы бар. Олардың ___ ұлдарға, ал қалғандары қыздарға арналған. Нешеуі...?

2) Сөреде ___ конструкторлар жиынтығы бар. Олардың қыздарға, ал қалғандары ұлдарға арналған. Нешеуі...?

6 + х = 13 

х =  

13 – х = 5

х =  

х + 7 = 12

х =  

Өтінемін күте тұрыңыз