Екі таңбалы сандардың разрядтық құрамы

Мен санды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктеуді үйренемін.

Менің досым

1-тапсырма. Өз пікіріңді айт 

Екі таңбалы сандар қалай құралған? Төмендегі жазулар нені білдіреді?

Екі таңбалы сан ондықтар мен бірліктерден құралады. Сандардағы ондықтар мен бірліктердің санын ата.

Екі таңбалы санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазуға болады. Ол үшін ондықтар мен бірліктердің қосындысын жазу керек.

Есіңде сақта

Есептеу үлгісіне қара.

 2  3  –бұл  20  және саны , демек 20 + 3 = 23.

 2  3  – 3 - 3 = 20 2 0 , 2 3 - 2 0 = 3.

60 + 7 = □

67 – 7 = □

67 – 60 = □

50 + 4 = □

............

............

30 + 6 = □

............

............

 

20 + (3 + 5) =  

30 + (7 – 2) =  

40 + (8 – 2) =  

30 + (2 + 7) =  

50 + (6 – 4) =  

20 + (2 + 6) =  

50 + (3 + 6) =  

40 + (9 – 5) =  

70 + (7 – 6) =  

80 + (3 – 2) =  

70 + (5 – 4) =  

30 + (5 + 4) =  

3-тапсырма. Жұптық жұмыс

Досыңмен бірге 34 санының әртүрлі моделін қарастыр. Екі таңбалы сандарды таңдап, оның моделін құрастыр. Досыңнан санның аталуын сұра.

2 + 6 = 8

12 + 6

22 + 6

32 + 6

42 + 6

8 – 6 = 2

18 – 6

28 – 6

38 – 6

48 – 6

Жауабы: .

4 ә) тапсырма.
​Жұптық жұмыс

Төмендегі түсіндірмеге қара. Ережені айт.

Есіңде сақта 

Бірліктерді бірліктерге қосады.

Бірліктерді бірліктерден азайтады.

 

Жазғы демалыста Сырым 15 кітап, ал Дастан одан 3 кітап кем оқыды. Дастан неше кітап оқыды?

    =  

Жауабы: Дастан  кітап оқыды.

Өтінемін күте тұрыңыз