«

 • «Құрттар» – — жүйелік программалаушылардың ақпараттық есептеу желілерінің бос тұрған ресурстарын анықтау программасына кіріп, бос құрылғыларды тектен-тек жұмыс істеуге мәжбүр етеді.
 • «Логикалық бомбалар» – (баяу әсер ететін «бомбалар») — қарапайым программаларға кіріп, жасырын жатады.
 • «Троян аттары» – – қарапайым қолданбалы программаларға еніп, рұқсат етілмеген әрекеттерді орындатады (жасырын ақпараттарды оқып жария етеді, жедел жадтағы ақпараттарды «басқа жаққа» жібереді).
 • «Ұстағыш-вирустар» – — программалық құралдардағы қателіктер мен дәлсіздіктерді пайдаланады.

R

 • RAM – – жедел жад құрылғысы (ЖЖҚ). RAM – ағылшын тілінде «Random Access memory» – ерiктi жету жады.
 • ROM (Read Only Memory) – – тек оқуға арналған жад. Ол ешқан-дай өзгертудi қажет етпейді.

А

 • Ақпаратты сығу – – жадтағы файлдың көлемін кішірейту процесімен байланысты архиваторлар файлдарды сығу процесінде олардың көлемін бірнеше есе кішірейтіп, компьютер жадын үнемдеуге мүмкіндік береді.
 • Архивтен шығару – – сығылған файлды бастапқы қалпына келтіру процесі.

В

 • Выравнивание – (туралау, теңестіру) бөлімі ұяшықтағы деректерді оңға, ортаға, сол жаққа, еніне, жоғары, төмен қарай туралайды.

Д

 • Детектор программалар – – бұрыннан белгілі вирус түрлерінен қорғай алады, жаңа вирустарға олар дәрменсіз.
 • Диаграмма – – санды деректердің айырмашылықтары мен ерекшеліктерін визуалды қабылдауға ыңғайлы, түсінуге жеңіл етіп график түрінде ұсыну әдісі.
 • Доктор программалар немесе «фагтар» – –вирус жұққан программалар мен дискілердің «вирустарын» өшіру арқылы емдеп, оларды бастапқы қалпына келтіреді.

Ж

 • Жергілікті желі – – шектеулі аймақта (бір бөл-меде, мекемеде, зауыт т.с.с.) компьютерлерді біріктіреді.

К

 • Кесте – (таблица; table) — мәліметтерді жолдар мен бағандар қиылысында орналастыру арқылы ұсынудың тәсілі.
 • Кесте – – бұл жолдар мен бағандарда реттел-іп берілетін ақпарат. Кесте – жолдар мен бағаннан тұрады.
 • Компьютерлік вирус – – арнайы жазылған шағын көлемді кішігірім программа. Вирустық программа өздігінен басқа программалардың алдына немесе соңына жазылып, оларды “бүлдіреді”.
 • Компьютерлік желі – – коммуникациялық құрылғыларды (дисктер, файл, принтер) тиімді пайдалану мақсатында бірыңғай деректерді алмасу арнасына біріккен компьютерлік желілер тобы.
 • КЭШ – (ағылш. cach[a] – қойма сөзі) – жадының ақпаратты уақытша сақтауға арналған шағын көлемді әрі өте жылдам есте сақтауға арналған құрылғысы.

М

 • Модель – – нақты нысанның, құбылыстың немесе процес-тің қарапайым түрде берілуі.
 • Модельдеу дегеніміз – нысандарды, құбылыстарды зерттеу үшін модель құру процесі. Компьютерде модельдеуді 4 кезеңге бөлуге болады.

Р

 • Ревизор программаларда – алдымен программалар мен дискінің жүйелік аймағы туралы мәліметтерді есіне сақтап, содан соң оны кейінгісімен салыстырады.

Т

 • Том – бұл көптомды архивтің құраушы бөлігі. Архивтеу процесі қалай жүреді соған тоқталайық.

Ф

 • Файл(ағыл. «fie») – – компьютердің сыртқы жадына сақталған ақпарат-тар жиынтығын айтамыз.
 • Файл(ағыл. «fie») – – компьютердің сыртқы жадына сақталған ақпарат-тар жиынтығын айтамыз.
 • Флэш-жад – (ағыл. flesh – жарқыл) – электрлік жолмен жазылған мәліметтерді есте сақтай алатын микросұлба (чип)түрінде жасалған жад түрі.
Өтінемін күте тұрыңыз