Редактордың құралдар тақтасы

   Нысандар мен оқиғалардың 3D моделін құруда құралдарды қалай тиімді қолдануға болады?

   Негізгі құралдар

   Ойлан

  • Нысандардың 2D және 3D модельдерінің қандай айырмашылықтары мен ұқсастықтары бар?

   Жаңа білім

   SketchUp программасында пайдаланылатын негізгі құралдар-мен танысайық.
   ​Выбор (таңдау) – қызметі керекті құралды немесе нысанды таңдайды. Бірнеше нысанды бірден таңдау үшін Shift пернесін басамыз.
   ​Компонент – таңдалған нысандарға компоненттер таңдайды.
   ​Палитра (бояу) – құрастырылған нысанды бояйды.
   ​Ластик (өшіргіш) – құрастырылған нысанның керексіз сызықтарын өшіреді.

   Сызу құралдары

   Прямоугольник (Тіктөртбұрыш) – аты айтып тұрғандай тіктөртбұрыш сызады.
   ​Линия (Сызық) – нысандардың бастапқы сұлбасын сызуға пайдаланылатын сайман.
   ​Окружность (Шеңбер) – шеңбер сызуға арналған сайман.
   ​Дуга (Доға) – нысан құрастыруда доғалар сызуға қолданылады.
   ​Многоугольник (Көпбұрыш) – нысанға көпбұрыштар кірістіруге арналған сайман.
   ​Қолмен сызу – нысанды қалам көмегімен сызуға мүмкіндік береді.

   Модификациялау құралдары – сызбаларды 3D-ға өткізетін негізгі құралдарға жатады.

   Перемешения (орын ауыстыру) – кез келген нысанның орнын ауыстыруға пайдаланылады. Егер Ctrl пернесін басып тұрып жылжытсақ, онда нысанның өзі орнында қалып, көшірмесін жылжытады.
   ​Тяни/толкай (Созып тарт) – нысандарға үш өлшем беретін құрал. Таңдаған екіөлшемді фигураны тартып созғанда, жоғарыда пайда болады.
   ​Вращения (Айналдыру) – нысанды толықтай айналдыра отырып ауыстырады немесе белгілі бір бөлігін айналдырып көрсетеді.
   ​Следуй за мной (Менімен жүр) – Тяни/толкай құралының жетілген түрі десек болады. Нысандарды белгілі бір бағытқа бұрады.
   ​Масштабирование (Масшабтау) – нысанның өлшемдерін немесе пропорцияларын өзгертеді.
   ​Контур (контур) – ерекшеленген аймақты ішке не сыртқа тартады.

   Жоғарыда SketchUp арқылы үш өлшемді нысандарды құрастыру-дың бастапқы құралдарымен таныстыңдар. Енді алған білімдеріңді іс жүзінде пайдаланып көрейік.

   Практикалық жұмыс

   №1-тапсырма
​SketchUp программасының құралдарын пайдаланып параллелепипед салыңдар.

   1. Программаны іске қосыңдар.
   ​2. Тиісті шаблонды таңда. Шаблондар ішінен «Простой шаблон-метры» таңдаңдар.
   ​3. Программа терезесі ашылғаннан кейін «Прямоугольник» батырмасын басамыз. Жұмыс алаңындағы «Сүйеніп тұрған адам» координаталық сызықтардың басына меңзердің ұшын қойып, тіктөртбұрыш сызамыз (6.7-сурет).
   ​4. Тяни /Толкай батырмасын баса отырып, тіктөртбұрышты созу арқылы, 6.8- суреттегі көлемді фигура сыза аламыз.

6.7-сурет

6.8-сурет

   №2 -тапсырма

   Төбесі цилиндр баскиім құрастырыңдар (6.9-сурет). Оны бояң-дар. Бұл тапсырманы орындау үшін төмендегі әрекеттерді орындаймыз (6.1-кесте).

6.1-кесте. Тапсырманы орындау барысында негізге алынатын әрекеттер

6.9-сурет

   Талдау

   Paint графикалық редакторы және SketchUp программасы құралдарының қызметіндегі программаның 5 ұқсастығы мен 5 айырмашылығын анықтап, салыстырыңдар.

   Жинақтау

   Компьютер бөлмесінде орналасқан заттардың бірін таңдап алыңдар. Таңдап алынған заттың 3D моделін құрастырыңдар.

   Бағалау

   SketchUp программасы құралдарын пайдалану мүмкіндігін болжаңдар. Программа арқылы қандай заттардың моделін құрастыру болады.

   Сұрақтар

1. SketchUp программасының құралдары қандай бөліктерден тұрады?

2. Сызу тақтасында қандай құралдар бар және олардың қызметі қандай?

3. Модификациялық құралдар тобына қандай құралдар жатады?

4. Тяни/ толкай (Созып тарту) құралының қызметі қандай?

5. Окружность (Шеңбер) құралының қызметін түсіндір?

6. SketchUp программасымен жұмыс істеуде қандай ережелерді сақтау қажет?

7. 2D және 3D программалардағы құралдардың айырмашылықтарын түсіндіріңдер.

   Тапсырма

   №3-тапсырма

«Баспалдақ» моделін құрастырамыз (6.10-сурет). Модельді құрастыру үшін керекті құралдар:
   ​Тіктөртбұрыш (Прямугольник)
   ​Түзу (Линия)
   ​Тарту-созу (Тяни-толкай/)
   ​Құйып бояу (Заливка)

6.10-сурет. «Баспалдақ» моделі

   №4- тапсырма

   Кірпіштермен қаланған қабырға бөлігін жасаңдар (6.11-сурет). Бұл тапсырма арқылы сендер нысандарды көшіріп, қоюды үйренесің-дер.

6.11-сурет. Қабырға бөлігінің моделі

Өтінемін күте тұрыңыз