1-тоқсан қорытындысы бойынша тест тапсырмалары:​

Тест тапсырмалары

1. Ақпарат санының ең кіші өлшем бірлігі:

 • Байт
 • Бит
 • Бод
 • Байттар

3. ИНФОРМАТИКА сөзінде қанша бит бар?

 • 11
 • 55
 • 44
 • 88

5. Байт дегеніміз...

 • 1 ремесе 0 символдарымен бейнеленетін ақпараттар санының бірлігі;
 • Ақпараттың ең кіші өлшем бірлігі;
 • 8 битке тең ақпараттың өлшем бірлігі;
 • арнаулы компьютер жұмысының жылдамдық көрсеткіші.

7. Байланыс арналарының ақпарат жеткізу жылдамдығының өлшем бірлігі қалай аталады?

 • Байт;
 • Бит;
 • Гбайт;
 • Бод.

9. Компьютердің ішкі жадына қандай құралдар енеді?

 • кэш-жад, бейнежад;
 • модем, принтер, сканер;
 • CD – ROM диск, флэш-жад, қатты диск;
 • ЖЖҚ, КЭШ, ТЖҚ.

11. Ақпараттарды алмастырудың ең үлкен жылдамдығын компьютердің қандай құрылғысы қанағаттандырады?

 • Жадты есте сақтау құрылғысының микросхемалары;
 • Ішкі жад;
 • CD-ROM;
 • Қатты диск.

13. Компьютердің ақпаратты көп мерзімге сақтауға арналған жады

 • Жедел жад
 • Ішкі жад
 • Сыртқы жад
 • Шина

15. WINRAR мұрағаттаушы программасының жасаған файлының кеңейтілімі:

 • .rar
 • .exe
 • .arj;
 • .zip.

17. Файл типіне:

 • Файл өлшемі
 • Файлдағы ақпарат түрлері: мәтіндік, графиктік, дыбыстық
 • Файлды құру күні
 • Файл кеңейтілімі жатады

19. Файл - бұл ...

 • Ақпараттың өлшем бірлігі;
 • Жадтың атау берілген бөлігі;
 • Басу құрылғысында басылған мәтін;
 • Мәтінді құруға негізделген программа.

21. Ақпараттарды сығуға мүмкіндік беретін программа – бұл ...

 • Архивтеу
 • Архиватор
 • Архив
 • Программа

23. Мұрағатталған файлды құру – бұл ...

 • Архивтеу
 • Архиватор
 • Архив
 • Программа

25. Жұмыс үстелінде қапшық құру

 • «Бас мәзір-Папка құру» командалары арқылы іске асады
 • «Іске қосу-Программалар-Папка құру» командалары арқылы іске асады
 • «Контекстік мәзір -Создать-Папку» командалары арқылы іске асады
 • «Файл-Создать-Папку» командалары арқылы іске асады

27. Локальдық есептеу желісі дегеніміз – ол:

 • Алыс арақашықтықта хабарласуды қамтамасыз ететін, өзара кабельдермен жалғанған ДК жиыны
 • Есептеу ресурстарын бірігіп қолдану және қолданушылар арасында ақпарат алмасу мақсатымен, өзара кабельдер арқылы қосылған бірнеше дербес компьютерлер
 • Алыс арақашықтықта, қолданушылар арасында өзара мәтіндік ақпараттар алмасу тәсілі
 • Қандай да бір мәліметтерді арақашықтықтарда беруге арналған шартты белгі

29. Бір мекеме ішіндегі компьютерлерді қосатын желі аталады?

 • Аймақтық
 • Жергілікті (Локальдік)
 • Компьютерлік
 • Глобальдық

31. Компьютерлік вирус дегеніміз ...

 • өшіруге мүмкіндік болмайтын файлдар
 • белгілі бір кеңейтілімі бар файлдар
 • өзіндік көбейтуге негізделген программа
 • компьютерді өшіргеннен кейін жедел жадта сақталатын программа

33. AVP – бұл ...

 • вирус таратушы программа
 • дискте орын үнемдеу үшін файлдарды сығымдаушы программа
 • вирусқа қарсы программа
 • сығымдаушы программа

35. Вирустар қандай топтарға бөлінеді?

 • Стандартты, қолданбалы
 • Мәтіндік, кестелік
 • Базалық , көрмелік
 • Резидентті, резиденттік емес

2. 1,5 М байт неге тең?

 • 1500 Кбайт;
 • 1536 байт;
 • 1536 Кбайт;
 • 1500 байт.

4. МЕГАБАЙТ сөзінде қанша байт?

 • 1
 • 8
 • 64
 • 1024

6. Мұғалімнің үй тапсырмасын орындауға қатысты сұрағына оқушының «Иә» деген жауабының өлшемі қандай?

 • 1 бит;
 • 2 байт;
 • 1 байт;
 • 10² бит.

8. Компьютердің сыртқы жады қандай құрылғылардан тұрады?

 • кэш-жад, бейнежад;
 • модем, принтер, сканер;
 • ВІОS, DOS;
 • CD – ROM диск, флэш-жад, қатты диск.

10.Қатты диск қызметін ата ....

 • Компьютерден компьютерге ақпараттарды алмастыру;
 • Компакт дискіден ақпараттарды оқу;
 • Флэш-жадтан ақпараттарды оқу;
 • Операциялық жүйені, программаны және ақпараттарды сақтау.

12. CD – ROM дискіжетегі мынандай қызмет атқарады...

 • Тек компакт дискіден мәлімет оқиды;
 • Тек компакт дискіге мәлімет жазады;
 • Компакт дискіден мәлімет оқиды және мәлімет жазады;
 • Тек музыкалық файлдарды оқиды.

14. Файлдарды сығу қандай әрекет арқылы жүзеге асырылады?

 • «Мои документы» қапшығындағы «Контекстік мәзірден» => «Добавить в архив» командасын таңдау
 • Бөлініп алынған «Контекстік мәзірден» => «Добавить в архив» командасын таңдау
 • Мой компьютер объектісіндегі «Контекстік мәзірден» => «Добавить в архив» командасын таңдау
 • Добавить => «Контекстік мәзір» арқылы

16. Архивтен файлдарды жою үшін келесі әрекеттер орындалады ...

 • Архивті ашу, файлды ерекшелеу, «Удалить» батырмасын басу
 • Архивті ашу, файлды ерекшелеу, «Esc» пернесін басу
 • "Удалить файлы" командасын орындау
 • «Delete» пернесін басу

18. Файл қандай сипаттамаға ие?

 • тек аты мен кеңейтілімі
 • тек өлшемі мен құру уақыты
 • тек аты, кеңейтілімі, өлшемі, құру уақыты мен атрибуты
 • тек кеңейтілімі, құру уақыты мен атрибуты

20. Файлдармен орындалатын әрекеттер:

 • Көшіру
 • Орын аустыру
 • Бөліп алу
 • Басқа атау беру

22. Файл атында .exe кеңейтілімі нені білдіреді?

 • мәтіндік файлды
 • орындаушы файлды
 • макросты
 • қосалқы файлды

24. Белгіленген объектіні қиып алу батырмалары:

 • Ctrl +Х
 • Alt+Х
 • Ctrl + РgUр
 • Delete+Х

26. Компьютердің телефон сымы арқылы интернетке қосылу құрылғысы?

 • Теледидар
 • Модем
 • Сканер
 • Принтер

28. Екі немесе бірнеше компьютерлерді бір-бірімен байланыстырғанда не құрылады?

 • Компьютерлік желі
 • Байланыс каналдармен қосылған комплекс терминалдары
 • Жұмыс станциясы
 • Wеb-сервер

30. Локальдік желі топологиясының ең көп тараған түрі қайсысы?

 • “Сақиналы”
 • “Шиналық”
 • “Ағаш түріндегі”
 • “Жұлдызша” жалғану

32. Компьютерлік вирустар орналасқан орындарына қарай қандай топтарға бөлінеді?

 • резидентті, резидентті емес
 • желілік, файлдық, жүктелетін
 • зиянсыз,қауіпсіз, өте қауіпті
 • макро, құрттар, макрос

34. Вирусқа қарсы программа қайсысы?

 • Paint, Блокнот
 • Nod 32, Касперский
 • WinZIP, WinRAR
 • Access, Power Point
Өтінемін күте тұрыңыз