Екіөлшемді массивті сұрыптау, жолды өшіру

Екіөлшемді массивтерде сұрыптау, элементтерін өшіру және кіріс-тіруді қалай орындауға болады?

Екіөлшемді массивке элемент кірістіру

Ойлан

1. Екіөлшемді кестеде қандай параметрлер болуы мүмкін?

2. Екіөлшемді массивтің элементтерін қалай пайдалануға болады?

Екіөлшемді массив элементтеріне Python-да сілтеме жасаудың бірнеше түрі бар. Солардың біреуімен танысайық.

1-мысал

А[N][N] екіөлшемді массиві берілген (1<N<20). Осы массивтің элементтерінің қосындысы мен ең үлкен элементін тап.

Екіөлшемді массивке элементтерді енгізудің бірнеше жолы бар. Біз бұл жолы массивке элементтерді енгізу үшін append(x) функциясын пайдаланайық (1-код).

Екіөлшемді массивтерді сұрыптау

1-сурет

Екіөлшемді массивтерді сұрыптау дегенді, массивті қатар не баған бойынша реттеу деп түсіну керек. Мұндай сұрыптауды жүргізу үшін бірөлшемді массивтерді сұрыптау әдістеріне жүгінесің. Мысалы, өлшемдері 5х5 екіөлшемді массивті қарастырайық (1-сурет). Осы массивтің әр қатары өздерің көріп тұрғандай өсу ретімен реттелген. Бұл массивтің әр қатарын реттеу үшін сұрыптау функциясын қолданасың (2-код). Программаны орындау нәтижеcі 2-суретте келтірілген.

2-сурет. Сұрыптау нәтижесі

Екіөлшемді массивте К-шы жолды өшіру

3-сурет

Екіөлшемді массивтердің жолдарын өшіруге болады. Өлшемдері 5х5 екіөлшемді массивті алайық (3-сурет). Осы массивтегі К-шы жолды өшіруді қарастыр. Мысалы, К=1 (массивті нөмірлеу нөлден басталады) жағдайында 2-суретте көріп тұрғандай, массивтегі 1-жол толық өшірілген. Массивтен таңдаған жолды өшіру үшін remove(X) процедурасын қолданасың (3-код). Программаның орындалу нәтижесі 4-суретте келтірілген.

4-сурет. Жолды өшіру

Практикалық жұмыс

2-мысал

С[N][N] екіөлшемді массиві берілген(1<N<20). Осы массивтің ең көп тақ элементтер орналасқан жолын өшір. Массив элементтерінің мәні 100-ден аспайды.

Массивте ең көп тақ элементтер орналасқан жолды өшіру үшін, тақ сандар ең көп орналасқан жолдың орнын сақтап алу керек. Сол орынды пайдаланып, жолды өшіруге болады (4-код). Программаның орындалу нәтижесі 5-суретте берілген.

5-сурет

Ойыңды тұжырымда

Топтық жұмыс

Екіөлшемді массивтерді сұрыптау және жолды өшіру программасын талдаңдар. Программаның әрбір қатарының қандай қызмет орындайтынын анықтаңдар.

Жұптық жұмыс

Екіөлшемді массивтің ең үлкен және ең кіші элементтері орналасқан жолдарды өшіретін программа кодын жазыңдар. Егер ең үлкен және ең кіші элемент бір жолда орналасқан болса, онда тек сол жолды ғана өшіру керек

Жеке жұмыс

1. «Екіөлшемді массивті математика және программалауда есептер шығаруда қолдану жолдары» тақырыбында шағын зерттеу жұмысын жаз.
​2. Екіөлшемді массивке деректерді енгізудің қандай әдістерін айта аласың?
​3. Екіөлшемді массивтерді сұрыптаудың практикалық маңызы неде деп ойлайсың?
​4. Массивте жолды өшіру қалай орындалады?
​5. Екіөлшемді массив элементтерін тіктөртбұрыш пішінінде экранға ұсыну үшін қандай программа үзіндісін жазу керек?

Өтінемін күте тұрыңыз