Геометриялық фигуралардың жазбасы

161 сабақ 

Болашақтың қаласы

Жаңаны оқып-үйрену

Сен кеңістіктік геометриялық фигуралардың (пирамида, цилиндр, конус) жазбасын тануды, фигураларды олардың жазбасымен сәйкестендіруді және үлгісін құрастыруды үйренесің.

Болашақтың қаласы

Болашақтың қаласында үйлердің пішіні әртүрлі болады.

Жазбалар

Олардан қандай фигуралар жасауға болатынын анықта.

Есіңде сақта!

Пирамиданың негізінде қандай фигура орналасқанына бай­ланысты оның өзі мен жазбасында айырмашылық болады.

Жұптық жұмыс

Ол үшін қажет өлшемдегі шаршыны сыз.
Осы шаршы теңбүйірлі үшбұрыштың табаны болады. Шаршының қабырғаларынан теңбүйірлі үшбұрыш сыз.

Әзірленген жазбадан пирамида жаса. Желімдеуге орын қалдыр. Дайындаған сызбаңды қиып алып, белгіленген сызықтар бойынша бүкте. Пирамиданы мұқият желімде.

Өтінемін күте тұрыңыз