137-сабақ. Санды және әріпті өрнектер

   Санды және әріпті өрнектерді түрлендіресің. Әріптердің берілген мәнінде бірнеше айнымалысы бар өрнектердің мәнін табуды үйренесің.

Күн мен Ай

   4 000 + 5а = 3 000 + 3 000

   4 000 + 5а = 

   5а =   

   5а = 

   а =   

   а = 

   Жерден Айға дейінгі арақашықтық – 384 403 км, ал Жерден Күнге дейінгі арақашықтық – 149 597 887 км.
   Есеп бойынша теңдеу құр және шеш.

 ?

  
 

Жауабы: .

 ?

  
  
  

Жауабы: күннің диаметрі -ға тең.

Жұптық жұмыс

   х + х + х = х

   х неше рет алынған? 

   7у – 2у = ( – ) · у = у

   

   (4 + 5) ∙ у =ууу

   (10 – 6) ∙ х =х х =х

   Амалдардың қандай қасиетін қолдану керек?

   10b– 4a 

   Бұл өрнекті неге ықшамдауға болмайды?

Есіңде сақта!

   Айнымалы – әртүрлі мәндер қабылдай алатын шама.
   ​Бірнеше айнымалысы бар өрнектерді де ықшамдауға болады. Содан кейін әріптердің берілген мәнінде өрнектің мәнін табу керек.

d + d + d + d = d

b + 7b + 11b = b

19р + 20р – 8р = р

b + b + b = b

20а + 13а + 32а = а

14р + 20р – р = р

c + c + 2c = c

4s + 3s + 7s = s

3t – 2t + t + 5t = t

16а – 9а = а

10р – 8р = р

17х – 10х = х

11а – 8а = а

12b –6b = b

21е – 10е = е

а = 3, с = 4

(234 + 124)а + 237с 
 а + 237с 
  ·  + 237 ·  
   = 

с = 4

562с + 634с + 76с 
 с 
  ·  = 

b = 2, d = 5

569b + (69 + 77)d 
 569bd 
569 ·  +  ·  
   = 

а = 3, с = 4

(645 + 567 + 867)с – 659a 
 с – 659a 
  ·  – 659 ·  
  –  = 

Есепте

b = 2, с = 5

717b – 84b + 88c 
 b + 88с
  ·  + 88 ·  
   = 

c = 5, d = 7

(d + c) ∙ 25 + 34d 
 d + c + 34d 
 dс 
  ·  +   ·  
   = 

а = 6, b = 2

564b + (аb) ∙ 26 
 564b + а – b 
 bа 
  ·  +   · 
   = 

c = 5, d = 7

(d + c) ∙ 34 – 42d 
 ( + ) ∙ 34 – 42 ∙ 7 
 ∙ –  ∙  
    –  = 

     • 10 + 3 ∙ 5
     • 3 ∙ 5 + 3 ∙ 10
     • 3 ∙ 5 ∙ 10
     • 3 ∙ 5

        а) Жүк таситын «Прогресс» ғарыш кемесі таңғы 6-да шығып, 128 км-ді ұшып өтті. Бұл – Халықаралық ғарыш стансысымен түйісетін жерге дейінгі жолдың 13 бөлігі. Ғарыш стансысына дейін әлі қанша қашықтықты ұшып өтуі тиіс? 
      км

     Жауап: ғарыш стансысына дейін км ұшып өтуі тиіс.

        ә) Ғарыш кемесі 90 минутта 41 490 км ұшып, Жерді толық айналып өтті. Осындай жылдамдықпен ғарыш кемесі 3 сағатта қанша жерді ұшып өтеді? Ғарыш кемесі жерді неше рет толық айналып өтеді?
      

     Жауап: ғарыш кемесі жерді рет толық айналып өтеді.

     Жұптық жұмыс

     Есептің шарты:

        

       

     Шешуі:

      

      

     Жауабы.

     САЛЫСТЫРМАЛЫ ӨЛШЕМДЕРІ (ДИАМЕТР)

     Сен зерттеушісің

        Мұғалім ғаламшар моделін жасау үшін бірнеше сазбалшық бөлігі сатып алды. Барлығын  үш топқа бөліп берді. Бірінші топ барлық бөліктің жартысын және тағы бір бөлік алды. Екінші топ қалған бөліктің жартысын және екі бөлікті алды. Үшінші топ қалған бөліктің жартысын және үш бөлік алды. Егер ешқандай бөлік қалмаса, мұғалім неше бөлік сазбалшық сатып алды?

     Жауабы:.

     Өтінемін күте тұрыңыз