Қос теңсіздіктер

132 сабақ

Қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын табуды үйренесің.

Шешімдер жинағы

Топтық жұмыс

1)

2)

3)

4)

5)

6)

  • { 0, 1, 2, 3 }
  • { 0, 1, 2 }
  • { 1, 2, 3 }
  • { 3, 4, 5 ... }
  • { 4, 5, 6 ... }

 

Есіңде сақта!

Қос теңсіздіктерді шешу кезінде қалай пайымдауға болады?
​8 < х < 11 мысалы арқылы қарастырайық.
​x > 8 және x < 11 теңсіздіктерінің шешімдер жиынын табайық.
​х > 8 теңсіздігінің шешімі 8-ден үлкен барлық сандар жиыны болады:
​{ 9, 10, 11, 12, 13 ... }.
​х < 11 теңсіздігінің шешімі 11-ден кіші сандар болады:
​{ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 }.
​Енді осы жиындардың ҚИЫЛЫСУЫН, яғни екі жиынға да ортақ сандарды табамыз.
​{ 9, 10 } сандары жиындардың ҚИЫЛЫСУЫ болады.
​Екі жиынның қиылысындағы сандар қос теңсіздіктің шешімдер жиыны болады.

Қос теңсіздік

а) 4 > x < 11

{,}

ә) 7 > х < 11

{,,,,}

3 > x < 8

Екі жиынның қиылысуындағы сандар қос теңсіздіктің шешімі болып табылады.

{}

4 < x < 10

Екі жиынның қиылысуындағы сандар қос теңсіздіктің шешімі болып табылады.

{,, }

9 > x > 2

Екі жиынның қиылысуындағы сандар қос теңсіздіктің шешімі болып табылады.

{,,,}

а)  
1) 3 467 589 – 1 000 879
2) 9 087 761 – 9 087 751 
3) 2 466 710 : 10

ә) 
1) 346 · 908
2) 314 168 : 8
3) 39 271 + 8 809 347

Сен зерттеушісің

Халықаралық конгреске әртүрлі елдерден 100 астроном келді. Конгрестің барлық материалы ағылшын, неміс, француз тілдерінде жарияланды. 100 ғалымның 42-сі ағылшынша, 30-ы немісше, 28-і французша, 5-еуі ағылшынша және немісше, 10-ы ағылшынша және французша, 8-і французша және немісше, 3 астроном ағылшынша, французша, немісше біледі екен. Қанша ғалым осы тілдердің біреуін де білмейді?

Арман ойланып тақтада көрсетілгендей шешімді ұсынды.

Оның қалай шешкенін анықта.

Әлия есепті Эйлер дөң­гелегінің көмегі­мен шығарып, тақтадағыдай пайымдады.

Шешуі:

Жауабы: бірдебір шет тілін білмеймін ғалымдар саны .

Жұптық жұмыс

Жауабы: саяхатқа  бала шықты.

Топтық жұмыс

35 мм < 4 

7 дм 7 см > 7 дм 7  

 < 2 м 3 см

1 дм 5 см < 1   5 см

2   > 7 дм 5 см

200 см < 3 

3 дм 4 см < 9  8 см

10 дм 2 см < 2 

Сен зерттеушісің

Ғарыштық зерттеулер институты қызметкерлерінің 12-сі Францияға, 10-ы Италияға, 8-і Англияға, 5-еуі Англия мен Италияға, 6-ауы Англия мен Францияға, 6 қызметкер Франция мен Италияға барды. 4 адам барлық үш мемлекетте де болды. Институтта неше адам жұмыс істейді?

Жауабы: институттаадам жұмыс істейді.

Өтінемін күте тұрыңыз