131-сабақ. Қос теңсіздіктер (1)

Қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын табуды үйренесің.

Астрономия

  Ғарыш кеңістігін, ондағы нысандарды және жұлдыздар мен галактикаларда болатын өзгерістерді зерттейтін ғылым қалай аталады?

   630 : (270 : 90) = (О)

57 ∙ (98 ∙ 8 ∙ 0) = (Я)

   (90 ∙ 50) ∙ 20 = (С)

40 ∙ (90 + 8 + 2) = (М)

   7 700 : (560 : 80) = (Р)

(14 200+ 3 600) : 100 = (Н)

   25 ∙ (4 ∙ 87) = (Т)

(250 + 50 + 300) : 5 = (О)

   (4 200 + 80 + 200) : 20 = (И)

(128 + 472) ∙ 3 = (А)

   k = , k = , k = , k = .

t = , t = , t =  t = .

 Қос теңсіздік, шешімдер жиыны, сан сәулесі

Жұптық жұмыс

   Балалар жердің моделін шар түрінде жасады. Бұл модельді өлшеген кезде, шар 3 килограмдық гіртастан ауыр, бірақ дәл осындай екі гіртастан жеңіл болып шықты. Шардың массасын х кг деп белгілеп, теңсіздіктер жаз

x >  

x < 

   Шардың салмағы 3 кг мен 6 кг аралығында болады. 3 < х және х < 6 екі теңсіздіктің орнына бір қос теңсіздікті 3 < х < 6 түрінде жазуға болады.
  Оны былай оқиды: «х белгісізі 3-тен артық және 6-дан кем».

Есіңде сақта!

   Қос теңсіздік бір жолға жазылған екі теңсіздіктен тұрады.
   ​Сен бұл теңсіздіктердің шешімдер жиынын сан сәулесінен көре аласың.

   а) 3 < х < 6

   Оның шешімін барлық шешімнің жиыны түрінде жазуға болады:   { 4, 5 }.

   ә) 5 < x < 15

   Оның шешімін барлық шешімнің жиыны түрінде жазуға болады:{ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 }.

   t белгісізі 4-тен артық және 9-дан кем

   t   

   k белгісізі 5-тен артық және 18-ден кем

   k   

   m белгісізі 10-нан артық және 25-тен кем

   m   

   n белгісізі 6-дан артық және 15-тен кем

   n   

Қос теңсіздік

Жұптық жұмыс

   7 < a < 12  < a және a < 

21 < d < 49  < d және d < 

   15 < b < 96  < b және b < 

130 < m < 182  < m және m < 

   18 < c < 75  < c және c < 

274 < d < 280  < d және d < 

Топтық жұмыс

 < x < 

Шығармашылық жұмыс

> x < 

30 816 : х = 321 ∙ 3

Жауабы: х = 

830 745 – у = 847 ∙ 193

Жауабы: у = 

Математика күнделікті өмірде

Арманның АҚШ-та тұратын достары дүкеннен телескоп көрді. Егер олар ай сайын 8 доллардан жинап отырса, бір жылдан кейін телескоп алуға болатынын анықтады. Дүкенде оларға тауардың құнын бөліп төлеуді ұсынды. Егер олар 18 ай бойы ай сайын 9 доллардан төлеп отыруға келіссе, телескопты бірден алып кетуге болады. Телескоптың бағасы қанша? Құнын бөліп төлейтін болса, телескоптың құны қанша болады?

   Жауабы: 

   1) Телескоптың бағасы  доллар.

   2) Құнын бөліп төлейтін болса, телескоптың құны  болады.

   t · 0  t · 1 

   n – n  n · 0

   v   k – k

8 253 + n   n + 8 523

7 000 – x   7 000 + x

250 · d · 4   1 000 · d

809 : r   908 : r

s : k   s + k

d + d   3 · d

Сен зерттеушісің

Көрмеге арналып метеоритке ұқсас бірдей 27 модель жасалды. Олардың біреуі басқасынан жеңіл боп шықты. Гіртасы жоқ таразыда үш рет өлшеу арқылы жалғыз жеңілдеу модельді қалай табуға болатынын ойлан.

Әрекет жоспары:

1) 

2) 

3) 

Өтінемін күте тұрыңыз