Көптаңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу

19 сабақ

Көптаңбалы санды бір таңбалы санға көбейту және бөлу амалдарын орындауды үйренесің.

Бөлу амалдары

Карталардағы барлық нөмірлерді бөлуге болатын сандар

  • 30
  • 60
  • 70
  • 80

 : =  :  

1 тапсырма

Жұптық жұмыс

Жазамын: … .
Бірліктерді көбейтемін: … .
Ондықтарды көбейтемін: … .
Жүздіктерді көбейтемін: … .
Мыңдықтарды көбейтемін: … .
Ондық мыңдарды көбейтемін … .
Жауабын оқимын: … .

Есіңде сақта!

Бөлуді жоғарғы разрядтан бастап орындайды. Алдымен ал­ғашқы толымсыз бөлінгішті және бөліндідегі цифрлар санын анықтайды.

Жазамын: … .
Алғашқы толымсыз бөлінгіш – 4 ондық мыңды анықтаймын.
Бөліндіде 5 цифр болады.
Ондық мыңды бөлемін: … .
Бірлік мыңды бөлемін: … .
Жүздікті бөлемін: … .
Ондықты бөлемін: … .
Бірлікті бөлемін: … .
Жауабын оқимын: … .

Жұптық жұмыс

112 342 ∙ 2 =  

233 231 ∙ 3 =  

444 103 ∙ 2 =  

313 021 ∙ 3 =  

84 264 : 2 =  

69 369 : 3 =  

846 822 : 2 =  

848 444 : 4 =  

Қалдықпен бөлу

Алғашқы толымсыз бөлінгіш – 5
мыңдықты анықтаймын.
Бөліндіде 4 цифр болады.
Бірлік мыңды бөлемін: … .
Жүздікті бөлемін: … .
Ондықты бөлемін: … .
Бірлікті бөлемін: … .
Қалдық қалады.
Қалдықты бөлгішпен
салыстырамын.
Жауабын оқимын … .

Топтық жұмыс

129 336 : 5 = (қалдық)

97 833 : 2 = (қалдық)

252 665 : 2 = (қалдық )

998 734 : 5 = (қалдық)

428 644 : 5 = (қалдық )

444 848 : 5 = (қалдық)

Жұптық жұмыс

N және M қалаларының арақашықтығы – 309 км. Осы қалалардан бір-біріне қарай 2 автокөлік шықты. Біріншісі – 108 км, ал екіншісі 47 км жүрді. Автокөліктердің бір-бірінен ара­қашықтығы қандай?

Жауабы: автокөліктердің бір-бірінен ара­қашықтығы км.

Теңдеулерді шешу

601 000 – у = 24 121 ∙ 3

601 000 – у =  

у =  

231 + х = 90 909 : 3

231 + х =  

х = 

20 ∙ а = 568 + 432

20 ∙ а =  

а =  

963 – х = 900 – 579

963 – х =  

х = 

Математика күнделікті өмірде

Тәуліктің басталған кезінен бастап:
• түнгі 11 сағат 15 минутқа дейін;
 сағминмин
• кешкі 6 сағат 45 минутқа дейін қанша уақыт өтті?
 сағминмин

Менің мысалдарым: 
1)
2)
3)

Жыл басталғаннан бері 4 ай өткен болса, онда қай ай және қай күн болатынын күнтізбеден анықта? 6 ай 10 күн өтсе ше?
4 ай өткен болса   
6 ай 10 күн өтсе   
Менің мысалдарым: 
1)
2)3)

Сен зерттеушісің

Қағазға немесе компьютерге сызба жасаңыз және оны «Өз материалыңызды қосу» түймесін басу арқылы үй тапсырмасына қосыңыз.

Фигуралар:.

Өтінемін күте тұрыңыз