Үш таңбалы санға бөлу алгоритмі

55-сабақ

Үш таңбалы сандарға бөлуді орындауды үйренесің.

Жазбаша көбейту алгоритмі 

   Жауабы: тізімде  аралас нысан бар.

Есіңде сақта!

   Үш таңбалы санға бөлу амалы қалай орындалғанына қара.

   Бірінші толымсыз бөлінгіш – 3 918 саны.

   3 918-ді 653-ке бөлемін.    Бөліндіге цифр таңдаймын.

   Ол үшін 39 жүздікті 6 жүздікке бөліп, 6 санын аламын.
​   Тексеремін: 653 · 6 = 3 918.  ​Бөліндінің мәні ...-ға тең

   Бірінші толымсыз бө­лінгіш – 1 375 саны.

   1 375-ті 573-ке бөлемін.    Бөліндіге цифр таңдаймын.
   Ол үшін 13 жүз­дікті 5 жүздікке бөліп, 2 санын аламын.

   Тексеремін: 573 · 2 = 1 146.
   ​Қалдықты та­бамын. Ол бөлгіштен кіші (229 < 573).
​   2 цифрын түсіремін. Екінші толымсыз бөлінгіш 2 292-ні    573-ке бөлемін. Дәл солай пайымдаймын. 
​   Тексеремін. Қалдық нөлге тең.
​   Бөліндінің мәні ...-ке тең.

Жұптық жұмыс

4 167 : 463 =  

5 274 : 586 =  

1 539 : 171 =  

65 076 : 986 =  

5 256 : 584 =  

6 183 : 687 =  

1 358 : 194 =  

93 765 : 987 =  

11 584 : 362 =  

36 512 : 652 =  

12 152 : 124 =  

13 533 : 347 =  

Теңдеулерді шеш

d : 524 = 3 570 : 70
d : 524 = 
d =   
d 

x : 258 = 98 75697 984
x : 258 = 
x =   
x 

Шығармашылық жұмыс

Егер тіктөртбұрыш пішінді үстелдің ауданы – 126 дм2, ал ұзын­дығы 14 дм болса, ені қанша болады?

Жауабы: ені  дм болады.

   Жауабы: үстелдің периметрі  дм.

Математика күнделікті өмірде

   Ответ: 
   а) бейсенбі күні  адам келді;
   ә) жұма күні  адам келді;
   б) сенбі күні  адам келді;

Есепте

   Азайғыш – 208 500, азайтқыш 44 455 пен 523 сандарының бөліндісі түрінде өрнектелген.

   Өрнек: 

   Жауабы: 

   120 638 бен 80 294 сандарының қосындысына 11 983 пен 521 сандарының бөліндісін қос.

   Өрнек: 

   Жауабы: 

   Жауабы: асханаға  килограмм күріш әкелінген.

   Жауабы: Орамжапырақ салынған бәлішке қарағанда күріш салынған бәліштің  артық пісірілді .

   Жауабы: күріш салынған қалта ұн салынған қалтадан  кг ауыр  .

Сен зерттеушісің

   Қалай ойлайсың, төртбұрышты бір түзу сызықпен бөлуге бола ма:

  • әрқайсысының тік бұрышы бар екі үшбұрышқа;
  • Иә, болады.
  • Жоқ, болмайды.

   Қалай ойлайсың, төртбұрышты бір түзу сызықпен бөлуге бола ма:

  • тік бұрыштары жоқ екі үш­бұрышқа?
  • Иә, болады.
  • Жоқ, болмайды.

Қорытынды

х : 792 = 46 865 : 721              х =

(y – 4 760) · 568 = 81 224                 у = 

Өтінемін күте тұрыңыз