142-сабақ. Ішкі жиын (1)

Сен сандар жиынының ішкі жиынын құруды үйренесің.

Ауаның құрамындағы су

Қайталау

Тапсырманы қима қағаздардың көмегімен орында.

1-жиын: .
2-жиын: .

Iшкі жиын

Оларға атау бер.
А – 
B – 

Екі жиын элементтерінің ортақ қасиеттерін анықта.

Оларды қалай бейнелеп көрсетуге болады?

Егер А жиынының әрбір элементі В жиынына тиісті болса, онда А жиыны В жиынының ішкі жиыны деп аталады.
АВ деп белгіленеді және «А жиыны В жиынына тиісті» деп оқылады.
​Жиындардың қатынасын Эйлер-Венн диаграммасы көмегімен бейнелеп көрсетуге болады.

Бос жиын кез келген жиынның ішкі жиыны болады.

 • А жиыны B-ның ішкі жиыны
 • B жиыны A-ның ішкі жиыны

Екі жиынның қатынасын «⊂» белгісін пайдаланып жаз.
 ⊂ 

3а-тапсырма

Әрбір жиынның элементтерін жаз.
А = {}
B = {}

Эйлер-Венн диаграммасы көмегімен бейнелеп көрсет.

3ә-тапсырма

Жиындар элементтерінің ортақ қасиеттерін анықта.

A – 
B – 
C – 

Жиындардың қайсысы ішкі жиын бола алады? Жиындардың қатынасын «⊂» белгісін пайдаланып жаз.

 • АВ
 • AC
 • BA
 • BC
 • CA
 • CB

А = {3, 15, 17, 23, 27, 30, 32} және В = {15, 27, 32} жиындары берілген. Жиындардың қайсысы ішкі жиын болады?

 • АВ
 • BA

Эйлер-Венн диаграммасын сыз және оған әрбір жиынның элементтерін жаз.

Берілген жиын элементтерінен өзің анықтаған қасиеттер бойынша бір ішкі жиын құр. Эйлер-Венн диаграммасын сыз және оған әрбір жиынның элементтерін жаз.

Екі ішкі жиын құруға бола ма?

 • Иә
 • Жоқ

BA

А = {}

B = {}

Мәтіндік есептер

Балық аулайтын кемелер портқа дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндерінің әрқайсысында 34 тоннадан балық аулап әкелді. Ал сейсенбі, бейсенбі және сенбі күндері 96 тоннадан әкелді. Жексенбі күні демалды. Портқа бір аптада қанша тонна балық жеткізілді?

1. Дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндері ауланған барлық балық:
   =  (т)

2. Сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері ауланған барлық балық:
   =  (т)

3. Бір аптада:
   =  (т)

Жауабы: портқа бір аптада  тонна балық жеткізілді.

Жәшік

Жәшіктің
массасы

Жәшіктер
саны

Жалпы
массасы

Үлкен жәшік

25 кг

бірдей

100 кг

Кіші жәшік

15 кг

? кг

1. Жәшіктердің саны:
   = 

2. Кішкентай жәшіктердің жалпы массасы:    =  (кг)

Жауабы: кішкентай жәшіктердің жалпы массасы  кг.

Бір-бірінен тек қана түстері арқылы ажыратылатын бес кішкентай текше бар. Олар: 2 қызыл, 1 ақ және 2 жасыл текше. Оларды салатын екі А және Б жәшіктер бар. Сондай-ақ А-ға 2 текше, ал Б-ға 3 текше сыяды. А және Б жәшіктерге осы текшелерді әртүрлі неше тәсілмен орналастыруға болады?

Жауабы:  тәсілмен.

Өтінемін күте тұрыңыз