Дөңгелек сандарды ауызша көбейту және бөлу

Сен 1000 көлеміндегі сандарды ауызша көбейтуді және бөлуді орындайтын боласың.

Гүлбақтар мен саябақтар

Тіктөртбұрыштың периметрі

PA =  м   =  м

PB = ( м   м)   =  м

PC = ( м   м)   =  м

1000 көлемінде көбейту және бөлу

Көбейткіш

23

10

9

20

4

70

10

Көбейткіш

10

40

30

200

10

10

Көбейтіндінің мәні

900

310

300

Бөлінгіш

250

600

700

210

500

1000

Бөлгіш

10

30

100

100

50

40

200

Бөліндінің мәні

10

20

4

4 · 10 = 

20 · 3 = 

10 · 4 = 

3 · 20 = 

40 : 10 = 

60 : 20 = 

40 : 4 = 

60 : 3 = 

8 · 100 = 

200 · 2 = 

100 · 8 = 

2 · 200 = 

800 : 100 = 

400 : 200 = 

800 : 8 = 

400 : 2 = 

7 · 100   600 + 90

444 + 9   450 + 30

1000 : 10   10 · 20

300 : 100   210 : 70

30 · 2  360 : 60

980 – 900   700 : 100

 м   =  м

 м   =  м

 м   м

а)  м   =  м

ә)  м   =  м

б)  м   =  м

Қоршаудың ұзындығы       есе.

Ауданы 32 см2, ал бір қабырғасы 4 см болатын тіктөртбұрыштың периметрін тап.

1. b :  =  (см)

2. P = (    =  (см)

Жауабы:  Тіктөртбұрыштың периметрі   см-ге тең.

Өтінемін күте тұрыңыз