Толық ондықтар мен жүздіктерді көбейту және бөлу

Сен толық ондықтар мен жүздіктерді көбейтуді және бөлуді үйренесің.

Әлемнің белгілі ғимараттары. Көпірлер

Қайталау

1) 750 – 3 · 8 + 56 = 
(Тауэрс көпірі. Лондон, Ұлыбритания)
2) (30 + 51) : 9 + 400 = 
(«Арқар» көпірі. Астана, Қазақстан)
3) (100 – 36) : 8 + 700 = 
(Бруклин көпірі. Нью-Йорк, АҚШ)

Толық ондықтар мен жүздіктерді көбейту және бөлу

Есептеулерге қара. Түсіндіруді жалғастыр.

20 4 = 20 + 20 + 20 + 20 = 80 немесе
​​ 2 онд. 4 = 8 онд. = 80
​​ 4 20 = 80
80 : 4 = 20 немесе 8 онд. : 4 = 2 онд.
​​ 80 : 20 = 4 немесе 8 онд. : 2 онд. = 4

200 4 = 200 + 200 + 200 + 200 = 800 немесе
2 жүзд. 4 = 8 жүзд.= 800
4 200 = 800
800 : 4 = 200 немесе 8 жүзд. : 4 = 2 жүзд.
​​​ 800 : 200 = 4 немесе 8 жүзд. : 2 жүзд. = 4

30 · 2 = 

200 · 3 = 

2 · 30 = 

3 · 200 = 

60 : 2 = 

600 : 3 = 

60 : 30 = 

600 : 200 = 

50 · 2 = 

500 · 2 = 

 ·  = 

 ·  = 

 :  = 

 :  = 

 :  = 

 :  = 

Санды екі санның көбейтіндісіне көбейту үшін, алдымен оны бірінші көбейткішке көбейтіп алу керек. Содан кейін шыққан көбейтіндіні екінші көбейткішке көбейтеміз.

а ∙ (bс) = (аb) ∙ с

Есептеу тәсілін түсіндір.

20 ∙ 4 = (2 ∙ 10) ∙ 4 = (2 ∙ 4) ∙ 10 = 80

200 ∙ 4 = (2 ∙ 100) ∙ 4 = (2 ∙ 4) ∙ 100 =
= ​800

(5 · 3) · 2 = 

(7 · 2) · 5 = 

20 · (5 · 8) = 

4 · (3 · 20) = 

6 · (3 · 5) = 

(50 · 4) · 2 = 

Көбейтіндіні санға екі тәсілмен бөлуге болады:

1) Көбейтіндіні қандай да бір санға бөлу үшін, алдымен көбейтіндінің мәнін есептеп алып, шыққан нәтижені бөлу керек.

2) Көбейтіндіні қандай да бір санға бөлу үшін, қалғандарын өзгеріссіз қалдырып, кез келген көбейткішті осы санға бөлуге болады.

(a · b) : c = (a : c) · b = (b : c) · a

Есептеу тәсілін түсіндір.

80 : 4 = (8 ∙ 10) : 4 = (8 : 4) ∙ 10 = 20

800 : 4 = (8 ∙ 100) : 4 = (8 : 4) ∙ 100 =
= ​200

5 тәтті нан үшін 200 теңге төленді. 320 теңгеге қанша тәтті нан сатып алуға болады?

1. 1 тәтті нанның бағасы:
 тг   =  тг

2. 320 теңгеге келетін тәтті нанның саны:
 тг   тг = 

Жауабы: 320 теңгеге   тәтті нан сатып алуға болады.

Дүкенге 200 жай қарындаш және 300 түрлі түсті қарындаш әкелінді. Қарындаштардың бестен бір бөлігі сатылды. Қанша қарындаш қалды?

1. Барлығы:
   = 

2. Сатылды:
   = 

3. Қалды:
   = 

Жауабы:  Дүкенде   қарындаш қалды.

Сырлаушы 30 м2 қабырғаны сырлады, бұл барлық қабырғаның алтыдан бір бөлігін құрайды. Ол әлі қанша метр қабырғаны сырлауы керек?

1. Барлық қабырғаның ауданы:
 м2   =  м2

2. Әлі сырланбаған қабырғаның ауданы:
 м2   м2 м2

Жауабы:  Сырлаушы әлі   м2 қабырғаны сырлауы керек.

80 : 2 = 
 · 2 = 

900 : 300 = 
 · 300 = 

800 : 2 = 
 · 2 = 

400 : 2 = 
 · 2 = 

100 : 20 = 
 · 20 = 

1000 : 200 = 
 · 200 = 

100 : 2 = 
 · 2 = 

60 : 30 = 
 · 30 = 

Есептеу

5 · 20 + 30 = 250

5 · 20 + 30 = 130

400 + 200 : 2 = 300

400 + 200 : 2 = 500

2 · 60 + 40 = 200

100 + 350 : 9 = 50

245 + 39 = 

99 + 257 = 

49 + 548 = 

99 + 359 = 

Сандар класы арасында бос орын қалдыр.

390 000 + 45 000 = 

29 000 + 80 000 = 

1

0

0

7

5

9

7

7

5

2

3

3

+

1

5

9

2

5

8

+

4

1

0

0

Өтінемін күте тұрыңыз