Өзіңді тексер!

Мен өзімнің жетістіктерімді тексеремін.

Білу

Көбейту кестесін білемін.

 · 8 = 64

7 ·  = 49

 · 9 = 63

72 :  = 8

81 :  = 9

 : 5 = 8

Түсіну

Шамалар арасындағы байланысты орнататын формуланы теңдік ретінде қолдануды түсінемін.

Қ = б с

б = Қ : 

с =  : 

Ж.ш = ш с

ш = Ж.ш : 

с =  : 

Қолдану

Бір немесе екі әріптен тұратын өрнектерді жазамын, оқимын, құрастырамын.

Азайғыш

b

88

Азайтқыш

56 : 7

6 · a

Өрнек

Айырманың мәні

Азайғыш

b

66

Азайтқыш

49 : a

5 ·  а

Өрнек

Айырманың мәні

Талдау

2–3 амалмен берілген шамалар арасындағы байланысқа берілген есептерді талдап, шығара аламын.

63 м матадан бірдей 7 кәстөм шығады. 81 м матадан осындай неше кәстөм тігуге болады?

1 бұйымға
жұмсалған шығын

Бұйымның сан

Жалпы шығын

бірдей
 м

 дана

 м

 дана

 м

Формулалар

  • Ж.ш = ш · с
  • ш = Ж.ш : с
  • с = Ж.ш : ш

Жауабы: 81 м матадан   кәстөм тігуге болады.

Жинақтау

Жанама сұрақтармен берілген есепті құрастыра аламын.

   = 

Жауабы: Сырым  кітап оқыды.

Әлия  , ал Сырым одан 3 есе  оқыды.  оқыды.

Бағалау

Амалдардың орындалу реті дұрыс көрсетілгендігі мен есептелгендігін тексере аламын.

а)

1

2

(3

+

4)

·

5

ә)

1

2

3

3

·

6

:

(5

+

4)

б)

1

2

3

(6

+

6)

:

4

·

9

в)

1

2

4

3

(25

10)

:

3

+

6

·

8

г)

4

3

2

1

42

+

18

:

(6

+

12

:

4)

  • а
  • ә
  • б
  • в
  • г

а)

(3

+

4)

·

5

=

ә)

3

·

6

:

(5

+

4)

=

б)

(6

+

6)

:

4

·

9

=

в)

(25

10)

:

3

+

6

·

8

=

г)

42

+

18

:

(6

+

12

:

4)

=

Өтінемін күте тұрыңыз