А

  • Антибиограмма – антибиотикке сезімталдықты анықтау үшін жүргізілетін арнайы зертханалық тест.

З

  • Зед – Атлантидадағы жоғалып, мытылып кеткен қала. Қала атауын ағылшын саяхатшысы Перси Фоссет қойған.

И

  • Иінтірек – қозғалмайтын нүктенің айналасында айналу мүмкіндігі бар кез келген қатты дене.

Қ

  • Қадам – адам аяғының адымына тең ұзындық өлшемі (60–70 см).
  • Қап – масса өлшемі.
  • Құлаш – иық деңгейінде екі жаққа жайылған екі қолдың саусақ ұштарына дейінгі мөлшерге тең ұзындық өлшемі.

С

  • СИ – халықаралық бірліктер жүйесі, метрлік өлшемдер​ жүйесінің заманауи нұсқасы.

Э

  • Эндемик – белгілі бір аумақтан басқа жерде кездеспейтін өсімдік және жануарлар дүниесінің өкілі.
Өтінемін күте тұрыңыз