1-бөлімге шолу

   «Географиялық зерттеу әдістері» бөлімінің сабақтары бойынша

   Сендердің білгендерің:

 • География нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің кеңістіктік орналасуын және таралуын зерттейді.
 • География нысандарды, құбылыстарды және үдерістерді компоненттер, салалар, кеңістіктік қамтылуы және уақыт аралығында дамуы бойынша зерттейді. Бұл географиялық ғылымның жеке тармақтарға бөлінуін жіктеуге жағдай жасайды.
 • Кейбір нысандарды, құбылыстар мен үдерістерді және олардың қасиеттерін бірнеше географиялық ғылымдар зерттейді. Олар географиялық емес ғылыми бағыттарды да қамтиды. Бұл ғылымдарды біріктіруге – интеграциялауға жағдай жасайды.
 • География басқа ғылымдармен бірдей адамзаттың өзекті проблемаларын шешуге бағытталған.
 • География зерттеудің модельдеу және визуалдау, далалық, сипаттаушылық, географиялық салыстыру, талдамалық, теориялық әдістерін қолдану негізінде деректер алады.
 • Зерттеу үдерісінде өңдеу, жүйелеу және талдауға ұшырайтын көптеген сандық және сапалық географиялық деректер жинақталады. Зерттеушілер осы амалдардың негізінде ақпарат алады.
 • Алынған барлық нәтижелер түрлі формаларда жарияланады және әртүрлі ғылыми іс-шараларда ауызша баяндалады.

   Сендер:

 • географиялық ақпаратты визуалдауды;
 • интеллект-карта құрастыруды;
 • географиялық деректерді топтастыруды;
 • географиялық сипаттамаларда көркем мәнерлілік құралдарын қолдануды;
 • түрлі материалдардан өздерің құрастырған түрлі формадағы модельдер негізіндегі географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің қасиеттерін түсіндіруді;
 • дедукция және индукция әдістерімен ой тұжырымын құрастыруды;
 • көлемді мәтіндермен жұмыс барысында қажетті деректерді тауып, оларды ықшамдауды;
 • сандық және сапалық тәртіптегі географиялық деректерді ала, іріктей, ресімдей, өңдей, жүйелей және талдауды;
 • географиялық ақпаратты есеп, баяндама, тезис, аннотация, мақала, пікір, стендтік баяндама, инфографика, тұсаукесер түрінде ұсынуды;
 • «Минто пирамидасы» бойынша мәтіндер құрауды;
 • брошюралар құрастыруды білесіңдер.
Өтінемін күте тұрыңыз