География. 11-сынып. ЖМБ

Оқулық авторлары
С. Қ. Төлепбекова, Г. Т. Жапанова, С. А. Былинская, Г. Н. Чистякова, З.С. Шүленбаева
Тапсырмалар жинағының авторлары
С. Қ. Төлепбекова, Г. Т. Жапанова, С. А. Былинская, Г. Н. Чистякова, З.С. Шүленбаева
Баспа
Алматыкітап
Пакетке кіреді
Тегін
 • Оқу жиынтығында 81 параграф, оқытушыға арналған тапсырмалар жинағында 4 тапсырма.
 • Оқулық авторлары
  С. Қ. Төлепбекова, Г. Т. Жапанова, С. А. Былинская, Г. Н. Чистякова, З.С. Шүленбаева
 • Тапсырмалар жинағының авторлары
  С. Қ. Төлепбекова, Г. Т. Жапанова, С. А. Былинская, Г. Н. Чистякова, З.С. Шүленбаева
 • Пән
  География
 • Сынып
  11.
 • Баспа
  Алматыкітап
 • Пакетке кіреді
  Тегін

1. Географиялық зерттеу әдістері

Нөмірі
Параграф
1.1. Алғы сөз
1.2. §1-2. Географиялық сараптама элементтері, оларды қолдану
1.3. § 3. Климаттың өзгеруі мысалында жаһандық процестерді сараптау
1.4. § 4-5. Сараптамалық бағалау әдістері, оларды қолдану
1.5. § 6-7. Қоршаған орта жай-күйінің ықтимал өзгерістерін бағалау
1.6. § 8. Әсер ету шамасы мен маңызын бағалау. Қоршаған ортаға әсер ету көздері мен ықтимал түрлерін анықтау. 
1.7. § 9. Модельдеу әдісі және оның географияда қолданылуы
1.8. § 10-11. Өндірісті және нарықты аумақтық ұйымдастыруды модельдеу
1.9. § 12. Географияда аудандастыру әдістерін қолдану

2. Картография және геоинформатика

Нөмірі
Параграф
2.1. § 13-14. Географиядағы электрондық картографиялық ресурстар және оларды пайдалану
2.2. § 15. Электрондық картографиялық ресурстармен жұмыс істеудің негізгі тәсілдері
2.3. § 16-17. Қашықтықтан зондтау әдістері
2.4. § 18-19. Геоақпараттық әдістер мен ГАЖ технологиялардың ерекшеліктері, олардың басқа ғылымдармен және өндіріс салаларымен байланысы
2.5. § 20-21. Компьютерлік бағдарламаларды қолданып, географиялық деректер базасын құру
2.6. § 22. Microsoft Word компьютерлік программасын қолданып, елтану бойынша географиялық деректер базасын құру
2.7. § 23-24. Компьютерлік программалардың көмегімен тақырыптық картасызба құру
2.8. § 25-26. Табиғатты пайдалануды басқару ерекшеліктері
2.9. § 27-28 Табиғатты қорғау қызметінің экономикалық тиімділігі
2.10. § 29-30 Тұлғаның табиғатты пайдаланудағы рөлі және оның «экологиялық ізі»
2.11. § 31-32. Жеке тұлғаның табиғатты қорғауға бағытталған өмір сүру салтының негізгі принциптері
2.12. Бөлімге тесттер

3. Табиғатты пайдалану және геоэкология

Нөмірі
Параграф
3.1.
§ 33-34. Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістері. Қоршаған ортаның ластану түрлері
3.2. § 35-36. Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістері. Әлеуметтік-экономикалық түрткіжайттар
3.3. § 37-38. Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістері. Антропогендік өзгерістердің жіктелуі
3.4. § 39-40. Қоршаған ортаның сапасы. Қоршаған орта сапасының көрсеткіштері
3.5. § 41-42. Қоршаған орта сапасының көрсеткіштері. Экологиялық нормалар. Санитарлық-гигиеналық нормативтер                        
3.6. § 43-44. Қоршаған орта сапасының көрсеткіштері. Экологиялық мөлшерлеу. Өндірістік-шаруашылық және кешенді сапа нормативтері
3.7. § 45-46. Қоршаған орта сапасының көрсеткіштері
3.8. § 47-48. Ластанған қоршаған ортаның адам өміріне әсері. Денсаулық үшін қауіп-қатерлер: атмосфералық ауа, су ресурстарының сапасы, шөлейттену
3.9. § 49-50. Ластанған қоршаған ортаның адам өміріне әсері. Денсаулық үшін қауіп-қатерлер: тамақ өнімдерінің сапасы, зымыран ұшыру және сынақ полигондары, радиоактивті ластану көздері (жалғасы)
3.10. § 51-52. Ластанған қоршаған ортаның адам өміріне әсері Денсаулық үшін қауіп-қатерлер: өнеркәсіптік қалдықтар, ҚТҚ-ны дұрыс сақтау және кәдеге жарату, елді мекендердің экологиялық-гигиеналық проблемалары (жалғасы)
3.11. § 53-54. Ластанудың адам өміріне әсерін бағалау
3.12. § 55-56. Қоршаған орта сапасы бойынша дүниежүзі елдерінің жіктелуі
3.13. § 57-58. Қоршаған орта сапасы бойынша дүниежүзі елдерінің жіктелуі
3.14. § 59-60. Қоршаған ортаның сапасын зерттеу
3.15. § 61-62. Қоршаған орта сапасын жақсарту бойынша практикалық қадамдар
3.16. § 63-64. Ластанған аумақтарды қалпына келтіру жағдайын модельдеу (жергілікті өңір компоненті негізінде)

4. Геоэкономика

Нөмірі
Параграф
4.1. § 65-66. Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы және әлеуеті
4.2. § 67-68. Экономикалық дамудың ел аймақтарына әсері
4.3. § 69-70. Қазақстан аймақтарының экономикалық дамуы
4.4. § 71-72. Тауарлар мен қызметтерді өндіру бойынша идеялар
4.5. § 73-74. Қазақстан аймақтарының экономикалық даму стратегиясы
4.6. § 75-76. Қазақстандық өнімнің танымалдығын арттыру
4.7. § 77-78. Географиялық зерттеу әдістері
4.8. § 79-80. Картографиялық әдістер
4.9. § 81-82. Компьютерлік бағдарламаларды қолданатын географиялық деректер базасы
4.10. § 83-84. Қазақстан аймақтарының геоэкономикалық әлеуетін зерттеу

5. Геосаясат

Нөмірі
Параграф
5.1. § 85-86. Қазіргі геосаяси процестер
5.2. § 87-88. Қазақстанның геосаяси жағдайы
5.3. § 89-90. Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі
5.4. § 91-92. Қазақстанның геосаяси интеграциясы
5.5. § 93-94. Геосаясаттағы сараптамалық бағалау әдістері
5.6. § 95-96. Геосаясаттағы модельдеу әдістері
5.7. § 97-98. Геосаясаттағы аудандастыру әдістері
5.8. § 99-100. Геосаясаттағы заманауи картографиялық әдістер
5.9. § 101-102. Геосаясаттағы географиялық дерекқор
5.10. § 103-104. Дүниежүзінің геосаяси және геоэкономикалық географиясы

6. Елтану

Нөмірі
Параграф
6.1. § 105-106. Дүниежүзін аудандастыру
6.2. §107. Жаһандану жағдайында тарихи-географияляқ аймақтардағы өзгерістер болжамы
6.3. § 108-109. Дүниежүзі аймақтары картасындағы Қазақстанның орны
6.4. § 110. Дүниежүзі аймақтары картасында Қазақстанның алатын орны туралы болжам
6.5. § 111. Қазақстанның халықаралық салыстырулардағы орны
6.6. § 112. Дүниежүзі елдерін халықаралық салыстырулардағы Қазақстанның орнына әсер ететін негізгі түрткіжайттар
6.7. § 113. Қазақстанның ұлттық бәсекеге қабілеттілігі
6.8. § 114. Қолданбалы елтану
6.9. § 115-116. Дүниежүзі елдерінің даму типі бойынша рейтингілері мен көрсеткіштері
6.10. § 117-118. Дүниежүзі елдері мен Қазақстанның табиғи ресурстарын бағалаудың матрицалық әдістерін қолдану
6.11. § 119-120. Электрондық картографиялық ресурстардың мүмкіндіктері
6.12. § 121-122. Компьютерлік программаларды қолданатын географиялық дерекқор негіздері
6.13. § 123-124. Географиялық деректерді визуализациялау негіздері

7. Адамзаттың жаһандық проблемалары

Нөмірі
Параграф
7.1. §125-126. Жаһандық проблемаларды шешудегі дүниежүзілік проблема
7.2. § 127. Қазақстан аумағындағы жаһандық проблемалар
7.3. § 128. Жаһандық проблемаларды шешу жобалары
7.4. § 129. Жаһандық проблемаларды географиялық бағалау
7.5. §130. Жаһандық проблемаларды сараптамалық бағалау
7.6. § 131-132. Жаһандық проблемаларды модельдеу әдістері
7.7. § 133. Жаһандық проблемаларды шешудегі электрондық картографиялық ресурстардың мүмкіндіктері
7.8. §134. Жаһандық проблемаларды шешуде компьютерлік программаларды қолданатын географиялық деректер базасы
7.9. § 135-136. Компьютерлік программаларды қолдану арқылы тақырыптық картасызбалар жасау

8. Қосымша

Нөмірі
Параграф
8.1. ГЛОССАРИЙ
8.2. Пайдаланылған әдебиеттер
Өтінемін күте тұрыңыз