География 11 сынып ЖМБ

Оқулық авторлары
С. Қ. Төлепбекова, Г. Т. Жапанова, С. А. Былинская, Г. Н. Чистякова, З.С. Шүленбаева
Тапсырмалар жинағының авторлары
С. Қ. Төлепбекова, Г. Т. Жапанова, С. А. Былинская, Г. Н. Чистякова, З.С. Шүленбаева
Баспа
Алматыкітап
Пакетке кіреді
Тегін
 • Оқу жиынтығында 82 параграф, оқытушыға арналған тапсырмалар жинағында 4 тапсырма.
 • Оқулық авторлары
  С. Қ. Төлепбекова, Г. Т. Жапанова, С. А. Былинская, Г. Н. Чистякова, З.С. Шүленбаева
 • Тапсырмалар жинағының авторлары
  С. Қ. Төлепбекова, Г. Т. Жапанова, С. А. Былинская, Г. Н. Чистякова, З.С. Шүленбаева
 • Пән
  География
 • Сынып
  Гимназия
 • Баспа
  Алматыкітап
 • Пакетке кіреді
  Тегін

1. Географиялық зерттеу әдістері

Нөмірі
Параграф
1.1. Алғы сөз
1.2. 1.1 Жалпы географиялық әдістер
1.3. § 3. Климаттың өзгеруі мысалында жаһандық процестерді сараптау
1.4. § 4-5. Сараптамалық бағалау әдістері, оларды қолдану
1.5. § 6-7. Қоршаған орта жай-күйінің ықтимал өзгерістерін бағалау
1.6. § 8. Қоршаған ортаға әсер ету көздері мен ықтимал түрлерін анықтау. Әсер ету шамасы мен маңызын бағалау
1.7. § 9. Модельдеу әдісі және оның географияда қолданылуы
1.8. § 10-11. Өндірісті және нарықты аумақтық ұйымдастыруды модельдеу
1.9. § 12. Географияда аудандастыру әдістерін қолдану

2. Картография және геоинформатика

Нөмірі
Параграф
2.1. 2.1. КАРТОГРАФИЯ
2.2. § 15. Электрондық картографиялық ресурстармен жұмыс істеудің негізгі тәсілдері
2.3. 2.2. Қашықтықтан зондылау әдістері
2.4. § 18-19. Геоақпараттық әдістер мен ГАЖ технологиялардың ерекшеліктері, олардың басқа ғылымдармен және өндіріс салаларымен байланысы
2.5. § 20-21. Компьютерлік бағдарламаларды қолданып, географиялық деректер базасын құру
2.6. § 22. Microsoft Word компьютерлік программасын қолданып, елтану бойынша географиялық деректер базасын құру
2.7. § 23-24. Компьютерлік прграммалардың көмегімен тақырыптық картасызба құру
2.8. § 25-26 Өнеркәсіп пен тұтыну бойынша қоршаған ортаны басқару тетіктері

3. Табиғатты пайдалану және геоэкология

Нөмірі
Параграф
3.1. 3.1. табиғатты пайдалану
3.2. § 27-28. Табиғатты қорғау қызметінің экономикалық тиімділігі
3.3. § 29-30. Тұлғаның табиғатты пайдаланудағы рөлі және оның «экологиялық ізі»
3.4. § 31-32. Табиғатты қорғауға бағытталған тұлғаның өмір сүру салтының негізгі принциптері
3.5. 3.2. ГЕОЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕР НЕГІЗДЕРІ
3.6. § 35-36. Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістері. Әлеуметтік-экономикалық түрткіжайт
3.7. § 37-38. Қоршаған ортаның антропогендік өзгерістері. Антропогендік өзгерістердің жіктелуі 
3.8. § 39-40. Қоршаған ортаның сапасы. Қоршаған орта сапасының көрсеткіштері
3.9. § 41-42. Қоршаған орта сапасының көрсеткіштері. Экологиялық нормалар. Санитарлық-гигиеналық нормалар                          
3.10. § 43-44. Қоршаған орта сапасының көрсеткіштері. Экологиялық нормалау. Өндірістік-шаруашылық және кешенді сапа нормативтері 
3.11. § 45-46. Қоршаған орта сапасының көрсеткіштері
3.12. § 47-48. Ластанған қоршаған ортаның адам өміріне әсері. Денсаулық үшін тәуекелдер: атмосфералық ауа, су ресурстарының сапасы, шөлейттену
3.13. § 49-50. Ластанған қоршаған ортаның адам өміріне әсері. 
3.14. § 51-52. Ластанған қоршаған ортаның адам өміріне әсері
3.15. § 53-54. Ластанудың адам өміріне әсерін бағалау
3.16. § 55-56. Қоршаған орта сапасы бойынша дүниежүзі елдерінің жіктелуі
3.17. § 57-58. Қоршаған орта сапасы бойынша дүниежүзі елдерінің жіктелуі
3.18. § 59-60. Қоршаған ортаның сапасын зерттеу
3.19. § 61-62. Қоршаған орта сапасын жақсарту бойынша практикалық қадамдар
3.20. § 63-64. Тоқсан бойынша жиынтық бағалау. Экологиялық таза аумақтарды жобалау

4. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЙМАҚТАРЫНЫҢ ГЕОЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ӘЛЕУЕТІ

Нөмірі
Параграф
4.1. § 65-66. Қазақстан Республикасы аймақтарының геоэкономикалық жағдайы және әлеуеті
4.2. § 67-68. Экономикалық дамудың ел өңірлеріне әсері
4.3. § 69-70. Қазақстан өңірлерінің экономикалық дамуы
4.4. § 71-72. Тауарлар мен қызметтерді өндіру бойынша идеялар
4.5. § 73-74. Қазақстан өңірлерінің экономикалық даму стратегиясы
4.6. § 75-76. Қазақстандық өнімнің танымалдығын арттыру
4.7. § 77-78. Географиялық зерттеу әдістері
4.8. § 79-80. Картографиялық әдістер
4.9. § 81-82. Компьютерлік бағдарламаларды қолданатын географиялық деректер базасы
4.10. § 83-84. Қазақстан аймақтарының геоэкономикалық әлеуетін зерттеу жұмысында қолдану

5. Геосаясат

Нөмірі
Параграф
5.1. 5.1. ГЕОСАЯСАТ НЕГІЗДЕРІ
5.2. § 87-88. Қазақстанның геосаяси жағдайы
5.3. § 89-90. Қазақстанның геосаяси қауіпсіздігі
5.4. § 91-92. Қазақстанның геосаяси интеграциясы
5.5. 1.1. ЖАЛПЫГЕОГРАФИЯЛЫҚ ӘДІСТЕР
5.6. § 95-96. Модельдеу әдістері
5.7. § 97-98. Аудандастыру әдістері
5.8. 2.1. КАРТОГРАФИЯ
5.9. § 101-102. Географиялық деректер қоры
5.10. § 103-104. Географиялық деректерді көзбен шолу
5.11. § 105. Дүниежүзінің геосаяси және экономикалық географиясы

6. Елтану

Нөмірі
Параграф
6.1. 6.1 Дүниежүзі аймақтары
6.2. §108. Дүниежүзі елдерін аймақтарға аудандастырудың қолданбалы аспектілері
6.3. § 109-110. Дүниежүзі аймақтар картасындағы Қазақстанның орны
6.4. § 111. Дүниежүзі аймақтары картасында Қазақстанның орны
6.5. 6.2 ДҮНИЕЖҮЗІ ЕЛДЕРІН САЛЫСТЫРУ
6.6. § 113. Дүниежүзі елдерінің халықаралық салыстырудағы Қазақстанның орналасқан орнына әсер ететін түрткіжайттары
6.7. § 114. Қазақстанның дүниежүзілік елдер бойынша халықаралық салыстырулардағы орнының жоғарылауы
6.8. § 115. Қолданбалы елтану
6.9. § 116-117. Дүниежүзі елдерінің даму типі бойынша рейтингілері мен көрсеткіштері
6.10. § 118-119. Зерттеудің түрлі әдістерін қолдану
6.11. § 120-121. Электрондық картографиялық ресурстардың мүмкіндіктері
6.12. § 122-123. Компьютерлік бағдарламаларды қолданатын географиялық деректер базасының негіздері
6.13. § 124-125. Географиялық деректерді көзбен шолу негіздері
6.14. §126. Жаһандық проблемаларды шешудегі дүниежүзілік тәжірибе
6.15. § 127. Қазақстан аумағындағы жаһандық проблемалар
6.16. § 128. Жаһандық проблемаларды шешу жобалары
6.17. § 129. Жаһандық проблемаларды географиялық бағалау
6.18. §130. Жаһандық проблемаларды сараптамалық бағалау
6.19. § 131-132. Жаһандық проблемаларды модельдеу әдістері
6.20. § 133. Жаһандық проблемаларды шешудегі электрондық картографиялық ресурстардың мүмкіндіктері
6.21. § 134. Жаһандық проблемаларды шешуде компьютерлік бағдарламаларды қолданатын географиялық деректер
6.22. § 135-136. Компьютерлік бағдарламаларды қолдану арқылы тақырыптық картасызбалар жасау

7. Приложения

Нөмірі
Параграф
7.1. ГЛОССАРИЙ
7.2. Пайдаланылған әдебиеттер:
Өтінемін күте тұрыңыз