Алгебра 10-сынып

Алгебра және анализ бастамалары 10-сынып

Оқулық авторлары
О. В. Пак Д. Ардақұлы E. В. Ескендирова
Тапсырмалар жинағының авторлары
О. В. Пак Д. Ардақұлы E. В. Ескендирова
Баспа
Алматыкітап
Пакетке кіреді
Тегін
 • Оқу жиынтығында 46 параграф, оқытушыға арналған тапсырмалар жинағында 0 тапсырма.
 • Оқулық авторлары
  О. В. Пак Д. Ардақұлы E. В. Ескендирова
 • Тапсырмалар жинағының авторлары
  О. В. Пак Д. Ардақұлы E. В. Ескендирова
 • Пән
  Математика
 • Сынып
  Гимназия
 • Баспа
  Алматыкітап
 • Пакетке кіреді
  Тегін

1. Функции, оның қасиеттері мен графигі

Нөмірі
Параграф
1.1. Оқулықпен қалай жұмыс істеу керек?
1.2. Құрметті оқушылар!
1.3. Қайталау
1.4. Функция және оның берілу тәсілдері
1.5. Функцияның қасиеттері
1.6. Жұп және тақ функциялар
1.7. Периодты функциялар
1.8. Функцияның композициясы және кері функция
1.9. Графиктерді салу және функцияны зерттеу

2. Тригонометриялық функциялар

Нөмірі
Параграф
2.1. Кіріспе
2.2. Тригонометриялық функциялардың қасиеттері және графиктері
2.3. Функциялардың графиктері
2.4. Кері тригонометрилық функциялар
2.5. Кері тригонометриялық функциялары бар өрнектерді түрлендіру
2.6. Аркфункциялары бар теңдеулер және теңсіздіктер

3. Тригонометриялық теңдеулер және теңсіздіктер

Нөмірі
Параграф
3.1. Тригонометриялық теңдеулер және теңсіздіктер
3.2. Қарапайым тригонометриялық теңдеулер
3.3. Тригонометриялық теңдеулерді шешу әдістері
3.4. Қарапайым тригонометриялық теңсіздіктер

4. Ықтималдылық

Нөмірі
Параграф
4.1. Кіріспе
4.2. Негізгі ұғымдар
4.3. Комбинаторика
4.4. Ықтималдылықтың классикалық анықтамасы
4.5. Ықтималдықтың геометриялық анықтамасы
4.6. Тәуелсіз оқиғалар

5. Қосымша

Нөмірі
Параграф
5.1. Сан түзуіндегі жиындар
5.2. Анықтамалық материалдар
5.3. Пайдаланылған әдебиеттер

6. Туынды

Нөмірі
Параграф
6.1. Құрметті оқушылар!
6.2. Кіріспе
6.3. Функцияның шегі және үзіліссіздік
6.4. Туынды түсінігі
6.5. Туындының физикалық және геометриялық мағынасы

7. Туындының қолданылуы

Нөмірі
Параграф
7.1. Бірсарындылық белгілері
7.2. Экстремумдар және кризистік нүктелер
7.3. функцияның Кесіндідегі ең үлкен және ең кіші мәндері
7.4. Экстремумдарды табуға арналған есептер
7.5. Функцияларды зерттеу және графиктерін салу

8. Кездейсоқ шамалар және олардың сипаттамасы

Нөмірі
Параграф
8.1. Таныстыру мысалдары
8.2. Дискретті және кездейсоқ үзіліссіз шамалар
8.3. Дискретті кездейсоқ шаманың сипаттамасы
8.4. Қайталау

9. Қосымша

Нөмірі
Параграф
9.1. Сан түзуіндегі жиындар
9.2. Анықтамалық материалдар
9.3. Терминдер сөздігі
9.4. Пайдаланылған әдебиеттер
Өтінемін күте тұрыңыз