АЛГЕБРА және анализ бастамалары 10-сынып

Оқулық авторлары
О. В. Пак Е. В. Ескендирова Д. Ардақұлы
Тапсырмалар жинағының авторлары
О. В. Пак Е. В. Ескендирова Д. Ардақұлы
Баспа
Алматыкітап
Пакетке кіреді
Тегін
 • Оқу жиынтығында 32 параграф, оқытушыға арналған тапсырмалар жинағында 0 тапсырма.
 • Оқулық авторлары
  О. В. Пак Е. В. Ескендирова Д. Ардақұлы
 • Тапсырмалар жинағының авторлары
  О. В. Пак Е. В. Ескендирова Д. Ардақұлы
 • Пән
  Математика
 • Сынып
  Гимназия
 • Баспа
  Алматыкітап
 • Пакетке кіреді
  Тегін

1. Функция оның қасиеттері мен графигі

Нөмірі
Параграф
1.1. Анықтамалар
1.2. Функцияның қасиеттері
1.3. Функцияның композициясы және кері функция
1.4. Графиктерді салу және функцияларды зерттеу

2. Тригонометриялық функциялар

Нөмірі
Параграф
2.1. Тригонометриялық функциялардың қасиеттері және графиктері
2.2. Функциялардың графиктері
2.3. Кері тригонометрилық функциялар
2.4. Кері тригонометриялық функциялардан құралған өрнектерді түрлендіру
2.5. Аркфункциялары бар теңдеулер және теңсіздіктер

3. Тарау

Нөмірі
Параграф
3.1. Қарапайым тригонометриялық теңдеулер
3.2. Күрделі тригонометриялық теңдеулер
3.3. Тригонометриялық теңдеулер жүйесі
3.4. Тригонометриялық теңсіздіктер

4. Тарау

Нөмірі
Параграф
4.1. Ықтималдықтың нақтылы анықтамасы
4.2. Тәуелді және тәуелсіз оқиғалар

5. Туынды.Функцияның шегі және үзіліссіздік

Нөмірі
Параграф
5.1. Кіріспе
5.2. Функцияның нүктедегі шегін анықтау
5.3. Функцияның нүктедегі және аралықтағы үзіліссіздігі
5.4. Шексіздіктегі функцияның шегі
5.5. 0/0 немесе ∞/∞ нешеге тең?
5.6. Туынды түсінігі
5.7. Туындының физикалық және геометриялық мағынасы

6. Туындының қолданылуы

Нөмірі
Параграф
6.1. Бірсарындылық белгілері
6.2. Экстремумдар және кризистік нүктелер
6.3. Кесіндідегі функцияның ең үлкен және ең кіші мәндері
6.4. Экстремумдарды табуға арналған есептер
6.5. Тағы да теңізшілер және жарықтың сынуы туралы Қосымша
6.6. Функцияларды зерттеу және графиктерін салу

7. Кездейсоқ шамалар және олардың сипаттамасы

Нөмірі
Параграф
7.1. Таныстыру мысалдары
7.2. Дискретті кездейсоқ шаманың сипаттамасы
7.3. Қайталау
7.4. Сан түзуіндегі жиын
Өтінемін күте тұрыңыз